CAN-AM PREMIUM KVALITET OG HØY VERDI

KVALITET DU KAN STOLE PÅ

Can-Am terrengkjøretøy er laget med kvalitet du kan stole på. De nyskapende metodene våre sikrer at produktene er robuste og bygget for å vare. Hvert eneste BRP-kjøretøy har blitt utviklet, testet og godkjent for å overgå alle standarder, for alle tenkelige typer terreng. Mange tiår med kompetanse og erfaring har gjort at vi kan skape uslåelige opplevelser under alle forhold.

PREMIUM FØRERMILJØ, FINISH OG DESIGN

TOTAL COST OF OWNERSHIP

You may have heard us refer to Can-Am as an investment. That’s because we believe it truly is. The resale value of any vehicle remains high thanks to our focus on the durability, quality and reliability of our products. When looking at the price, don’t forget to factor in the fact that the resale value remains consistently high. That, combined with the demand for 2nd hand units, makes the purchase of a Can-Am more of an investment, a smart investment.

DEN FAKTISKE KOSTNADEN

Du har kanskje hørt at vi refererer til Can-Am som en investering? Det er fordi vi tror det er nettopp det. Videresalgsverdien til ethvert Can-Am-kjøretøy forblir høy, takket være vårt fokus på holdbarhet, kvalitet og pålitelighet. Så når du ser på prisen, husk at videresalgsverdien forblir høy. Det, kombinert med etterspørselen etter brukte kjøretøy, gjør at det å kjøpe Can-Am er mer enn en investering – det er en smart investering.

© 2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle rettigheter forbeholdt. ®, TM og BRP-logoen er registrerte varemerker for BRP eller tilknyttede selskaper. BRP forbeholder seg retten til når som helst å avslutte eller endre spesifikasjoner, pris, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten å påta seg noen forpliktelse. Noen av modellene eller tilbehøret som er avbildet, er kanskje ikke tilgjengelige (eller godkjent for bruk) i ditt land. Spesifikasjonene for EF-godkjente enheter kan avvike noe fra spesifikasjonene som er nevnt her. Bilder og tekst her er ikke en del av noen kontrakt. Materialet i dette dokumentet kan inneholde tekniske eller typografiske feil. Bildene er tatt utenfor EU, i autoriserte land. Ta hensyn til miljøet, og kjør kun på autoriserte steder.