JAG ÄR CAN-AM

JAG ÄR ANSVARSFULL

VÅRA ÅTAGANDEN

FÖR ATT GE EN POSITIV BILD OCH BIDRA TILL HÅLLBARHETEN HOS MIN PASSION ÅTAR JAG MIG ATT:

Inneha giltigt körkort

Respektera hastighetsbegränsningar

Bara köra där användandet av fyrhjulingar och UTV-fordon är tillåtet 

Se till att mitt fordon har rätt försäkring och registrering

Se till att mitt fordon inte går emot befintliga typbesiktningslagar

Visa hänsyn till de människor & djur du möter i spåren

Värna om naturområden och grödor

Vara uppmärksam på djuren jag möter och inte skada deras naturliga livsmiljöer

Minimera den inverkan min närvaro har för att bevara naturens skick och dess omgivningar

Ta med mig nödvändig utrustning för att plocka upp mitt skräp

Planera min resväg innan jag ger mig av och ge den till mina nära och kära

Följa bruksrekommendationerna som specificerats i användarmanualen, så väl som de säkerhetsetiketter som finns på fordonet

Följa underhållsinstruktionerna som rekommenderas av tillverkaren

Inspektera mitt fordon innan användning och se till att det är i bra, brukbart skick

Ta med mig underhållsinstruktionerna mobiltelefonen och haveriutrustning (bogserband, tätningssats för punktering, osv.)

Glöm inte att ATV- och UTV-fordon främst avses för användning i terräng.