Back To Safety Recalls

Possible Rear Wheel Loss

Re: Possible Rear Wheel Loss

Dear Can-Am® Owner,

This notice is sent to you in accordance with the requirements of the Consumer Product Safety Act. BRP has decided that a defect which relates to motor vehicle safety exists on a limited quantity of 2021 ATV’s and is conducting a safety recall.

Our records show that you own a potentially affected vehicle.

What is the potential problem?

The rear wheel axle nuts may not have been installed properly (torque application and installation of the cotter pin). In some situations, this could result in a wheel loss, increasing the risk of an accident causing injury or death.

Which models are involved?

A limited quantity of model year 2021 Outlander™ and Renegade™ vehicles.

What will BRP do?

BRP will repair your vehicle free of charge. The corrective action involves an inspection of the torque on the rear wheel axle nuts and reinstallation of the cotter pins.  This service should take less than one hour. 

What should you do?

Stop using your ATV immediately and contact your authorized BRP Can-Am Off-Road dealer to schedule an appointment to have the safety recall performed on your vehicle.

What if you need to move your vehicle? 

If you need to move the vehicle, you must first check the presence of the cotter pin on each rear wheel.

 1. Remove the wheel center cap with a flat screwdriver.  
 2. Check the presence of the cotter pin.

Cotter pins installed: Vehicle can be driven under 6 mph to gain access to your trailer to allow transportation to your dealer. 

Cotter pins NOT installed: Do not drive the vehicle and bring it to your dealership.

        1- Cotter pin

 

Although your unit may have aftermarket modifications, you can still receive this service free of charge. The presence of these modifications, while the service is being completed, will not void any existing warranty or service contract.

What to do if you feel this notice is an error?

This notice was mailed to you according to the most current information we have available. If you no longer own this vehicle or some information in this notice is incorrect, please contact BRP at your earliest convenience.

If you have questions, need assistance, or to find your nearest authorized BRP dealer:

or

 • In USA call: 1-888-272-9222

           8:00 AM to 8:00 PM Eastern time 7 days a week.

 

Your safety and continued satisfaction with our products are a priority for us. We apologize for any inconvenience this may cause you and remain committed to facilitate the process as much as we can.

 

Thank you for your immediate attention to this matter. 

Sincerely,

BRP Customer Services Department

Tillbaka till säkerhetsminnen

Möjlig brandrisk i inkapslad CVT-drivrem när du använder ett kit med drivband i snö

SÄKERHETSÅTERKALLELSE

den 17 juni 2021

Möjlig brandrisk i inkapslad CVT-drivrem när du använder ett kit med drivband i snö

Bästa Can-Am®-ägare,

BRP genomför en säkerhetsåterkallelse för vissa årsmodeller 2020 och 2021 Can-Am Defender/Traxter med HD10-motorer som kunde ha modifierats med hjälp av ett kit med drivband och används i snöförhållanden. 

Enligt våra register är du ägare av ett fordon som eventuellt berörs.

Vad är det potentiella problemet?

Om de aktuella fordonen har modifierats med hjälp av ett kit med drivband och används i snö, utan att ha omplacerat CVT-intag, kan lagret av CVT-luftintag bli helt blockerat av snö. I detta skick, vid hög belastning, kan drivremmen överhettas, brytas sönder och starta en brand från CVT-höljet. Detta skulle kunna resultera i allvarliga skador på egendom, personskador eller t.o.m. dödsfall.

Vilka modeller berörs?

Alla årsmodeller från 2020-2021 Can-Am® Defender med en HD10-motor som modifierats med ett kit från BRP eller eftermarknaden som används i snöförhållanden och som inte har omplaceringskit för CVT-luftintag från BRP.

Vad ska du göra? 

Ditt fordon har modifierats med hjälp av ett kit med drivband, och används i snöförhållanden men har INTE omplaceringskit för luftintag från BRP

 • Kontakta närmaste auktoriserade BRP Can-Am Off-Road-återförsäljare och boka in en tid för att få denna säkerhetsåtgärd utförd på fordonet. Återförsäljaren installerar ett omplaceringskit för CVT-luftintag från BRP. Denna åtgärd tar 1 timme att slutföra.

 • BRP kommer att täcka kostnaden för omplaceringskiten och installationen på fordon som modifierats med ett köp av kit med drivband före 17 juni 2021.

 • Omplaceringskitet för modeller utrustade med snorkel kommer att finnas tillgängligt från och med den 31 oktober 2021.  För de andra modellerna är kiten redan tillgänglig.
   
 • Medan BRP betalar för omplaceringskiten för fordon med ett kit med drivband på eftermarknaden av säkerhetsskäl, rekommenderar BRP fortfarande att kunder köper BRP-tillbehör. 

 • Innan du har installerat ett omplaceringskit, rekommenderar BRP att du inspekterar CVT-intaget i djupa snöförhållanden för att säkerställa att ingen blockering finns. Om det finns en blockering, ska snön på filtret försiktigt rengöras 

Location of the stock CVT for models with snorkel

Location of the stock CVT for models without snorkel

Om ditt fordon INTE har modifierats med ett kit med drivband

 • Ditt fordon behöver INTE uppdateras. 
 • Kontakta din BRP-återförsäljare om du i framtiden vill installera ett kit med drivband.

Om ditt fordon har ett kit med drivband men används inte i snöförhållanden

 • Förvara detta brev i din bruksanvisning i fordonet så att det är nära till hands och tillgängligt för framtida ägare.

Om ditt fordon har ett kit med drivband och används i snöförhållanden och redan har omplaceringskit för CVT luftintag från BRP

 • Ditt fordon behöver INTE uppdateras. 

Eftermarknadsmodifieringar på ditt fordon är inget hinder för att få denna service utförd kostnadsfritt. Förekomst av sådana modifieringar när servicen utförs leder inte till att befintliga garantier eller serviceavtal upphör att gälla.

Vad ska du göra om du känner att du har fått detta meddelande av misstag?

Detta meddelande skickades till dig i enlighet med den senaste information vi har tillgänglig. Om du inte längre äger denna farkost eller om någon eller några av uppgifterna i det här meddelandet är felaktiga, kontakta BRP så snart som möjligt.

 

Vi prioriterar din säkerhet och att du ska vara nöjd med våra produkter. Vi ber om ursäkt för de besvär som felet kan ha förorsakat och vi gör vårt yttersta för att hitta bra och enkla lösningar.

 

Tack för att du genast vidtar åtgärder i detta ärende. 

Med vänliga hälsningar,

BRP:s kundtjänst

Om du har frågor eller behöver hjälp, eller för att hitta den närmaste auktoriserade återförsäljaren av BRP:

Besök: www.brp.com

+46 8 50 51 59 86