SMARTPHONE-APPAR NÄR DU KÖR

BRP CONNECT™‡: GÖR SAKER KRISTALLKLARA

Få tillgång till olika fordonsoptimerade smartphone-appar med Can-Am Spyder. Få vägbeskrivningar med Genius Map†, lyssna på dina favoritlåtar med Music, kolla vädret med Accuweather †, dela erfarenheter med din gemenskap med Rever† och mer – allt medan du njuter av din resa.

FAQ

ÖVERSIKT ÖVER BRP CONNECT

BRP Connect är en teknik som gör det möjligt för vissa av apparna i din smarttelefon att få direktåtkomst till Can-Am Spyders instrumentpanel. Apparna optimeras på flera viktiga sätt för en bättre och säkrare körupplevelse: 

 1. BRP Connect är kompatibel med appar som är relevanta för körning och minskar onödigt besvär 
 2. Varje app optimeras på ett sätt så att endast den information som är viktig visas 

Föraren kan således få färdanvisningar, lyssna på sin favoritmusik, kolla vädret och dela med sig av sina körupplevelser. 

BRP Connect är tillgänglig med paketen Can-Am Spyder F3-S Special Series, F3-T, F3 Limited, RT och RT Limited. 

Pekskärmskontroll är för närvarande väldigt populärt eftersom det är ett intuitivt sätt att interagera med en skärm. Pekskärmskontroll har dock delar som kan hanteras bäst med knappkontroll:

 1. Att hålla händerna på styret är säkrast
 2. Flera pekskärmskommandon har en svarsfördröjning, knappar ger en snabbare respons 
 3. Knappkontrollen är mycket bekvämare för enkla kontroller (t.ex. hoppa över låtar) 
 4. Den fysiska rörelsen hos en knapp ger en signal för en specifik åtgärd snarare än svaret på en plan yta med en kort färgförändring 
 5. Pekskärmar brukar snabbt bli smutsiga pga fingeravtryck
 6. En pekskärm måste vara inom en armlängds avstånd, vilket inte alltid är den mest ergonomiska platsen för synen. 

Du måste först se till att din smarttelefon är korrekt ihopparad med fordonet via Bluetooth och korrekt ansluten via USB-kabeln.

När du befinner dig i standardmätarvyn kan du enkelt växla mellan standard- och BRP Connect-vyerna med hjälp av knappen som sitter nära pekfingret på vänster styre.  Alternativt kan du trycka på den centrala delen av styrspaken för att komma åt mätarens meny. BRP Connect finns överst på menyn.

Om du håller ned mittknappen visas startskärmen för BRP Connect där en annan app kan väljas. 

BRP Connect-appen och BRP Connect-kompatibla appar kräver normalt åtkomst till mobildata. Det är dock möjligt att komma åt BRP Connect och använda appar som erbjuder offline-funktioner. 

Med Genius Maps har du exempelvis tillgång till vägnavigeringsinformation utan att använda mobildata eftersom appen är tillgänglig offline.  

Tekniska data relaterade till din smarttelefon (modell och OS), fordonet (typ, modell eller VIN), BRP Connect app-konfigurationen eller GPS-data på din smarttelefon kan bearbetas av BRP Connect och/eller appar från tredje part för att aktivera specifika funktioner i BRP Connect. Denna information överförs på ett sätt som (om det inte specificerats) inte kan spåras tillbaka till ägaren eller innehavaren av smarttelefonen eller till <a name="_GoBack" id="_GoBack"> användaren av BRP Connect. 

Du kan läsa mer om BRP Connects integritetspolicy i BRP Connect-appen.

Det är inte möjligt att använda din smarttelefon när den är ansluten till BRP Connect eftersom luren automatiskt övergår till ”lås”-läge. 

BRP Connect kan användas och drivas över hela världen. BRP:s aktiva supportteam för tekniken är dock begränsat till följande länder: Australien, Österrike, Belgien, Brasilien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Ryssland, Spanien, Sverige, Storbritannien, USA. 

Följande språk stöds av BRP Connect: Danska, holländska, engelska, franska, tyska, italienska, norska, portugisiska, ryska, spanska och svenska. BRP Connects språk följer automatiskt telefonens standardspråk. Det går inte att ändra appens språk manuellt i BRP Connect-appen, utan endast från språkmenyn i smarttelefonens operativsystem. 

BRP Connect stöder inte surfplattor just nu. 

Du kan ladda ned BRP Connect-appen via mobildata eller Wi-Fi-anslutning. Användning av Wi-Fi rekommenderas dock för att minska datakostnaderna och säkerställa en stark anslutning. 

BRP Connect är endast tillgängligt på vissa nya enheter för tillfället. Det är inte möjligt att uppgradera en enhet som för närvarande inte har BRP Connect. 

Ja. Alla smarttelefoner som har BRP Connect-appen kan anslutas till ett fordon som stöder BRP Connect. Observera att telefonen måste upprätta en Bluetooth-anslutning. 

Med fordonssökningen kan du spara fordonets position (eller en annan position som du vill komma ihåg). Funktionen är relativt omfattande eftersom den även låter dig ta en bild av platsen där du lämnade fordonet, göra anteckningar (t.ex. nummer på parkeringsplatsen) och även navigera tillbaka till den sparade platsen. Det går endast att spara en plats åt gången. 

Versionen på BRP Connect-appen som är installerad i din enhet kan enkelt hittas i alternativmenyn (övre vänstra knappen från startskärmen). Välj undermenyn ”information” och sedan ”version”. Appversionen finns i den tredje sektionen. 

Kontakta BRP:s kundtjänst eller kontakta din lokala BRP-återförsäljare för ytterligare hjälp. 

KONFIGURERING AV BRP CONNECT

Följande steg får endast utföras under initial konfiguration av BRP Connect:

 1. Hämta appen "BRP Connect" från app store. När den öppnas för första gången går du igenom den grundläggande konfigurationen och godkänner villkoren för BRP Connect. 
 2. Ta din smarttelefon nära din ”Can-Am On-Road”-modell – fordonet måste vara påslaget och en anslutning till fordonet måste göras via Bluetooth (detaljerad procedur finns tillgänglig i ägarhandboken). 
 3. Öppna BRP Connect-appen. 
 4. Anslut din smarttelefon till fordonet via den USB-kabel som levererades med telefonen och USB-kontakten som sitter i den främre behållaren i RT och handskfacket på F3. 

Observera att när du är ansluten till BRP Connect kommer din telefon att låsas och du måste sedan använda fordonskontrollerna på styret för att få åtkomst till BRP Connect. 

När dessa inledande steg har slutförts är steg 3 och 4 de enda som måste upprepas. 

Gå till din app store (Apple App Store eller Google Play Store), sök BRP Connect och ladda ner appen. Öppna appen för att gå igenom de inledande installationsprocedurerna. 

Du kan ansluta din telefon i handskfacket. Can-Am Spyder F3 Limited- och RT Limited-paketen har en USB-ingång i bagageutrymmet, men denna ingång erbjuds för att ge en telefonladdning till en andra telefon och är inte kompatibel med BRP Connect. 

Du kan göra det via inställningsmenyn i fordonets instrumentkluster. En detaljerad procedur finns också i bruksanvisningen. 

Ja

Försäkra dig om att enheten inte är låst (det vill säga att du har dina appar framför dig, och att ingen PIN-kod, lösenord eller annan upplåsningsmetod krävs) när du ansluter den till fordonet. Se också till att din smarttelefon är ansluten till rätt USB-port och att du använder en USB-kabel av god kvalitet, dvs. den som vanligtvis tillhandahålls av telefonens tillverkare. Om detta inte fungerar kontrollerar du enhetens kompatibilitet – se lämplig fråga ovan. 


Se först till att ljudsystemets volym inte är avstängd och/eller för låg. För det andra, se till att din smarttelefon är korrekt parkopplad via Bluetooth. Du kan öppna Bluetooth-menyn genom att öppna menyn ”Inställningar” (kugghjulsikonen) från standardvyn på mätaren. Välj sedan "Bluetooth" och "Telefon". Systemet bekräftar om din telefon är ihopparad med bilen eller inte. 

BRP rekommenderar användning av en originaltelefon samt OEM USB-kabel för att ansluta en smarttelefon till fordonet. 

Telefonen måste förvaras bredvid bilens USB-kontakt: i handskfacket. 

BRP Connect stöder följande enheter: 

 • Apple: Iphone 6 och uppåt 
 • Android: de flesta enheter från 2016 och uppåt (t.ex. Samsung Galaxy S7, S8, A3, A5, J3, J5, J7; Huawei P9 Lite; LG G5) 

BRP Connect har framgångsrikt testats och stöds av följande operativsystem (OSes): 

 • Apple: iOS 10 och högre 
 • Android: Android 6.0 och högre 

Bluetooth-anslutningen erbjuder inte tillräcklig bandbredd för att skicka data som är relaterad till videoutgången. Den kan bara hantera ljud. Därför krävs en hård trådanslutning. 

Inte alls, Den första inställningen kräver mer tid för att säkerställa att din enhet är korrekt integrerad med BRP Connect, och att du känner dig bekväm med de olika tillstånd som krävs för att använda BRP Connect. Därefter är den dagliga anslutningen relativt enkel. 

Kontrollera följande: 

 • Din smarttelefonskärm låses upp när den ansluts till din Can-Am Spyder. 
 • Luckor eller skärmar är inte stängda (vissa kan låsa telefonen automatiskt när de stängs). 
 • Telefonen är ansluten till den särskilda USB-porten och är parkopplad med fordonet via Bluetooth. 

Om detta inte löser problemet ska du kontrollera om din enhet stöds av BRP Connect (se frågan i denna F&A). 

Nej, om telefonen redan är ihopparad kommer den automatiskt att återkopplas efter några sekunder när nyckeln är i ”på”-läget.  Klustret kan lagra upp till 5 enheter.  Den senast anslutna telefonen har prioritet över de andra om fler än en ihopparad enhet finns nära fordonet. 

Nej. För Android-telefoner kan du välja ”Tillåt alltid” när du uppmanas att göra det och appen öppnas automatiskt i framtiden. När det gäller iPhone-telefoner kommer du att få en uppmaning om att låta appen öppnas (om appen inte redan körs). 

Observera att din telefon måste låsas upp vid anslutning. 

APPAR

BRP Connect är kompatibel med appar som är relevanta för motorsportupplevelsen, vilket minskar allt onödigt och gör att din körning blir bekvämare och säkrare. Alla appar utvärderas först av BRP innan de beviljas åtkomst till BRP Connect.

I bortkopplat läge visar BRP Connect-appen två skärmar:

 1. Den övre skärmen visar appar som är installerade på smarttelefonen OCH kompatibla med BRP Connect. 
 2. Den nedre skärmen visar förslag på BRP Connect-kompatibla appar som för närvarande inte är installerade på telefonen. 

BRP Connect finns tillgänglig kostnadsfritt både på Google Play och Apple App Store. Vissa appar från tredje parter kan kräva ett abonnemang eller köp.

Det finns inga speciella procedurer som du behöver följa för att installera en BRP Connect-kompatibel app. Du kan hämta dem direkt från din app-butik (Apple App Store eller Google Play Store) precis som alla andra appar. Vi rekommenderar att du före nedladdningen verifierar vilka appar som är kompatibla med BRP Connect antingen via det nedre avsnittet i BRP Connect-appen eller via den information som visas ovan i rutan ”Kompatibla appar”.

De flesta smarttelefoner erbjuder möjligheten att uppdatera appar automatiskt via Wi-Fi eller skicka meddelanden när nya uppdateringar finns tillgängliga. Du kan även manuellt uppdatera dina appar via Apple App Store eller Google Play Store.

Du behöver inte skapa ett konto för att använda BRP Connect. Appar från tredje parter kan dock kräva att du skapar ett konto för optimal användning.

Denna process påverkar endast Iphone-enheter. Du ska:

 1. Välja den app du vill låsa upp. 
 2. Bekräfta att du vill använda denna app via BRP Connect (denna bekräftelse utförs på fordonets display). 
 3. Bekräfta återigen att du vill använda denna app via BRP Connect (den andra bekräftelsen utförs på din smarttelefon). 

Denna godkännandeprocess krävs för alla appar utom för Music och Genius Map.

I de flesta fall är apparna optimerade för att användas under körning. Vissa funktioner kan dock vara avaktiverade när fordonet är i rörelse. I båda fallen ska du alltid tänka på den potentiella distraktionsrisken när du tittar på skärmen.

Vi rekommenderar att du öppnar appen direkt från smarttelefonen då och då. Meddelanden från appen kan förhindra att den fungerar korrekt med BRP Connect.

Apple Music är den enda musikstreamingstjänsten som kan nås via den generiska ”Music”-appen. Se till att du prenumererar på Apple Music och att du har tillgång till mobildata innan du försöker få tillgång till tjänsten:

 1. Öppna Apple Music på din telefon, sök och välj låt, album, artist osv. &nbsp; 
 2. Lägg till låten, albumet, artisten osv. till ditt Apple Media-bibliotek (”+”-knappen). 
 3. Kontrollera att Cloud Music är aktiverad i BRP Connect-appen (BRP Connect App -> Settings (inställningar) -> Apps (appar) -> Cloud Music -> ON). 
 4. Alla valda låtar, album, artister osv. från Apple Music kommer att visas och väljas via den generiska Music-appen. 

Alla frågor som rör appens funktioner ska riktas direkt till apputvecklaren.

NAVIGERING

Integreringen av en smarttelefonapp från tredje part ger liknande fördelar för en extern GPS, liksom flera andra betydande fördelar: 

Likheter 

 1. Tillgång till högkvalitativ vägnavigering. 
 2. Offline-användbarhet som inte kräver användning av mobildata. 
 3. Användningen av appen är inte begränsad till en Can-Am On-Road-modell och kan utökas till andra fordon (med användning av lämpligt fäste). Ytterligare fördelar 

 1. Uppdateringar görs via en vanlig appuppdatering, vilket inte kräver att enheten eller SD-kortet manipuleras. 
 2. Det finns mindre risk för stöld än med en extern GPS-enhet. 
 3. Fordonsintegrationen och utseendet är mer tilltalande. 

Google (Waze och Google Maps) och Apple (Apple Maps) har inte gjort sina appar tillgängliga för BRP Connect ännu. Under tiden bör det noteras att navigering i offlineläge var en viktig begäran från kunder under utveckling, en funktion som ingen av ovannämnda appar stödjer.