Slitasje på fremre tannhjul - Mulig tap av fremdrift

 

Kjære BRP-kunde, 

 

Vi sendte et varsel i mai 2022, og sender nå dette oppdaterte varslet i henhold til gjeldende lover. BRP har oppdaget at det finnes en defekt knyttet til motorkjøretøysikkerhet på følgende kjøretøy. Som følge av dette gjennomfører BRP en sikkerhetstilbakekalling. 

 

Våre registre viser at du har et kjøretøy som kan være berørt av dette.

 

Hva er det potensielle problemet? 

Det fremre tannhjulet kan være defekt og kan være utsatt for tidlig slitasje. Over tid vil kjøretøyet kunne miste fremdriften. Hvis kjøretøyet mister fremdriften, er det en økt fare for kollisjoner.

 

Hvilke modeller er berørt?

Visse 2015 til 2019 Can-Am® Spyder RT og F3

 

Hva du bør gjøre:

 • Den endelige reparasjonen innebærer å skifte fremre tannhjul og tannhjulsskruen.  Utskiftingsprosedyren bør ta mindre enn en time.

 • Som følge av leveringsbegrensninger vil delene for den endelige reparasjonen gradvis bli tilgjengelige i et svært begrenset antall over en lengre tidsperiode, med start 14. november.

 • Kontakt en autorisert BRP Can-Am-forhandler og avtal et tidspunkt forå utføre sikkerhetstilbakekallingen på kjøretøyet ditt.

 • BRP vil fortsette å tilby den midlertidige reparasjonsprosedyren. Denne prosedyren fungerer som en midlertidig løsning inntil erstatningsdeler for den endelige reparasjonen er tilgjengelig i tilstrekkelig mengde. Prosedyren er tilgjengelig hos din forhandler nå og den bør ta mindre enn en time.

 • BRP vil reparere kjøretøyet ditt uten kostnader for deg.

 • Slitasjen skjer over tid og varierer fra kjøretøy til kjøretøy. Ved tap av fremdrift vil du opprettholde styre- og bremsefunksjoner, men du vil ikke klare å opprettholde hastigheten. Vennligst sørg for å skifte tannhjul og tannhjulsskrue av forhandleren din. Hvis du fortsetter å kjøre kjøretøyet før denne endelige reparasjonen, anbefaler vi at du henvender deg til forhandleren for den midlertidige reparasjonsprosedyren.

 • Hvis du har leaset dette kjøretøyet:

  • Send en kopi av dette brevet til leasingselskapet innen ti arbeidsdager etter at du har mottatt dette brevet.

  • Gjør det samme med alle fremtidige brev vedrørende denne sikkerhetstilbakekallingen..

 

Hva gjør du hvis du føler at du har mottatt denne meldingen ved en feiltakelse?

Denne kunngjøringen ble sendt til deg i henhold til den mest aktuelle informasjonen vi har tilgjengelig.

Hvis du ikke lenger eier dette kjøretøyet eller noen opplysninger om navn eller adresse er feil, må du kontakte BRP så snart som mulig.

 

Din sikkerhet og tilfredshet med produktene våre er vår prioritet. Vi beklager eventuelle problemer dette kan forårsake, og ønsker å tilrettelegge prosessen i den grad vi kan.

 

Takk for at du ser på denne saken øyeblikkelig. 

 

Vennlig hilsen,

 

BRP Kundeservice

Hvis du har spørsmål, trenger hjelp, eller for å finne din nærmeste autoriserte BRP-forhandler av kjøretøyer:

 

· Gå til: www.brp.com

· 0047 71 390 741