Tilbake til sikkerhetsinnkallinger

Commander - Defender - Traxter - Maverick Trail

*Hvis du ikke ha mottatt brosjyren Vedlikeholdsplan per e-post innen 26. desember 2023, ber vi om at du tar kontakt med din autoriserte BRP-forhandler.

 

Feil informasjon vedrørende vedlikeholdsintervaller for skive for sekundærvariator - Mulig løsning av smusspartikler

 

Kjære eier av Can-Am®

 

Denne meldingen sendes til deg i samsvar med kravene i gjeldende lover. BRP har oppdaget at det finnes en defekt knyttet til motorkjøretøysikkerhet på noen kjøretøy, og gjennomfører derfor en sikkerhetstilbakekalling.

 

Våre registre viser at du har et kjøretøy som kan være berørt av dette.

 

Hva er det potensielle problemet?

Brukerveiledningens avsnitt Vedlikeholdsplan inneholder feil informasjon vedrørende vedlikeholdsintervallene for skive for sekundærvariator. Mangel på korrekt vedlikehold av clutchen kan medføre feil i clutchen hvor fragmenter kan bli sendt ut fra kjøretøyet. I visse situasjoner kan dette resultere i alvorlige personskader.

 

Hvilke modeller er berørt?

Modellår 2022 og 2023 Can-Am Commander-serien, Defender-serien, Maverick Trail-serien og Traxter-serien utstyrt med en HD7 eller 700-motorer.

 

Hva vil BRP gjøre?

BRP sender ut revidert informasjon om vedlikeholdsplanen. Endringene er: 

(1) KREVENDE BRUK - presisering om at denne bruken inkluderer kommersiell bruk/arbeid og utleie.

(2) Skyveplate i sekundærvariator må SKIFTES: 

● Hver 3000 km (1900 miles) (Vedlikeholdsplan A) ved KREVENDE BRUK eller BRUK I DYP SØLE/VANN

● Hver 6000 km (3700 miles) (Vedlikeholdsplan B) ved VANLIG BRUK 

Hva må DU gjøre?

Vi leverer en Brosjyre med vedlikeholdsplan som inneholder de reviderte vedlikeholdsplanene, og som skal oppbevares sammen med Brukerveiledningen. Denne brosjyren vedlegges i dette brevet. Den erstatter vedlikeholdsplan-informasjonen i Brukerhåndboken din.

 

Språkversjon for brosjyren er valgt i henhold til ditt valg av språk i vårt system. Oppdaterte planer er tilgjengelig elektronisk på andre språk (https://www.operatorsguides.brp.com/) i Brukerveiledningene. 

 

Hvis du har leaset dette kjøretøyet:

● Send en kopi av dette brevet til leasingselskapet sammen med Brosjyre med vedlikeholdsplan innen ti arbeidsdager etter at du har mottatt dette brevet.

● Gjør det samme med alle fremtidige brev om denne sikkerhetstilbakekallingen.

 

Hva gjør du hvis du føler at du har mottatt denne meldingen ved en feiltakelse?

Denne kunngjøringen ble sendt til deg i henhold til den mest aktuelle informasjonen vi har tilgjengelig.

Hvis du kjenner den gjeldende eieren eller brukeren, ber vi det videresende dette brevet til dem.

Hvis det har vært en endring i eierskapet eller du har byttet adresse, ber vi det ta kontakt med BRP så vi kan oppdatere våre registre.

 

Din sikkerhet og tilfredshet med produktene våre er vår prioritet. Vi beklager eventuelle problemer dette kan forårsake, og ønsker å tilrettelegge prosessen i den grad vi kan.

 

Takk for at du ser på denne saken øyeblikkelig.

Vennlig hilsen,

 

BRP Kundeservice

Hvis du har spørsmål, trenger hjelp, eller for å finne din nærmeste autoriserte BRP-forhandler av kjøretøyer:

• Gå til: www.brp.com

• +47 71 39 07 41