PERSONVERN


Sist oppdatert: 06/12/2020

 

Innholdsfortegnelse

1.            Formål og hensikt

2.            Personinformasjon og upersonlig informasjon

3.            Hvilken type personlig informasjon vi samler inn

4.            Slik bruker vi din personinformasjon

5.            Slik deler vi din personinformasjon

6.            BRPs juridiske grunnlag for behandling av din personinformasjon

7.            Hvor lenge beholder vi din personinformasjon

8.            Erklæring om informasjonskapsler

9.            Slik beskytter vi din personinformasjon

10.          Lenker til tredjeparts sider

11.          Beskyttelse av barns personvern

12.          Endringer i denne personvernklausulen

13.          Dine rettigheter over din personinformasjon

 

1.            FORMÅL OG HENSIKT

Bombardier Recreational Products Inc., BRP US Inc., BRP European Distribution SA., (sammen med sine samarbeidende selskaper og datterselskaper, «BRP», «vi», «oss») er en verdensledende aktør i bransjen for powersport-kjøretøy og fremdriftssystemer.

Vi forplikter oss til å beskytte ditt privatliv og personvern og støtter en generell politikk med åpenhet om hvordan vi samler inn, bruker og avslører dine personinformasjoner (slik det defineres nedenfor). Denne personvernklausulen gjelder informasjon, inkludert personlig informasjon, som BRP samler inn om deg. Hensikten med denne personvernklausulen er å informere deg om BRPs praksis når det gjelder innsamling, bruk og avsløring av personlig informasjon som oppgis ved tilgang til, eller bruk av våre nettsteder eller tjenester og tilhørende produkter eller som på annen måte samles inn av oss.

Denne personvernklausulen forklarer også hvordan du kan kontakte oss hvis du har et spørsmål, ønsker å endre eller slette personlig informasjon som BRP måtte ha om deg. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese denne personvernklausulen og beholder den for fremtidig referanse.

Hvis du bor i California, kan lovverket i California gi deg ytterligere rettigheter med hensyn til vår bruk av din personlige informasjon. For å finne ut mer om dine personvernrettigheter i California, kan du lese vår Personvernmerknad for innbyggere i California (kun på engelsk) .

 

2.            PERSONINFORMASJON OG UPERSONLIG INFORMASJON

I forhold til hensikten med denne personvernklausulen,

(a)           betyr “personlig informasjon” informasjon om en identifiserbar person, og

(b)           "upersonlig informasjon" betyr informasjon som ikke kan brukes til å identifisere deg (for eksempel aggregerte statistiske data).

Upersonlig informasjon utgjør ingen personlig informasjon og all innsamling og behandling av upersonlig informasjon er ikke gjenstand for innsamling, bruk eller avsløring som er vurdert i denne personvernklausulen. Alle avsløringer som gjelder upersonlig informasjon i henhold til denne personvernklausulen, produseres kun for informasjonsformål.

 

3.            HVILKEN TYPE PERSONLIG INFORMASJON VI SAMLER INN

Informasjon som vi får fra deg

Vi samler inn informasjon som du frivillig gir oss, som navnet ditt, kommunikasjonsspråket, telefonnummer, adresse og e-postadresse når du ønsker å vite mer om BRPs produkter og tjenester; når du blir eier av et BRP-produkt eller når du kontakter vår kundeservice for assistanse med dine BRP-produkter eller for service etter kjøp.

Informasjon som samles inn automatisk

Vi samler automatisk inn informasjon om deg, som informasjon innsamlet ved å bruke informasjonskapsler og tilsvarende teknologier når du bruker våre nettsteder eller nettsidene til våre forhandlere og distributører. Vi kan, for eksempel, samle inn informasjon om den type enhet du bruker for å få tilgang til våre nettsteder, operativsystem og versjon, din IP-adresse, din generelle geografiske plassering slik din IP-adresse indikerer, type nettleser du bruker, hvilke av våre nettsteder eller våre forhandleres eller distributørers nettsteder du ser på, og om og hvordan du kommuniserer med tilgjengelig innhold på våre nettsteder.

Informasjon som samles inn fra andre kilder

Vi kan motta informasjon om deg, som demografisk informasjon, fra andre kilder, inkludert tredjepart, slik som forhandlere og partnere som vi tilbyr felles tjenester med eller engasjerer oss med i felles markedsføringsaktiviteter. Vi kan også motta informasjon om deg fra sosiale plattformer som Facebook og Twitter, for eksempel, når du kommuniserer med oss på disse plattformene. Vi beskytter data som vi mottar i henhold til praksisen som beskrives i denne personvernklausulen, og vi tar også eventuelle andre restriksjoner i bruk som pålegges av datakilden.

Informasjon som samles inn fra din kommunikasjon med BRP

Vi har fremhevet ulike tilfeller hvor BRP potensielt kan samle inn personlig informasjon fra kundene. Kundekommunikasjonen med BRP brytes ned i følgende segmenter:

Finn ut mer om BRP

Når du samler mer informasjon om BRP, kan du virtuelt eller fysisk besøke et sted eller en nettside, ringe våre interne salgsrepresentanter, fysisk besøker en BRP-forretning, abonnerer på BPR nyhetsbrev, deltar i BRP-sponsede konkurranser og veddemål eller deltar på BRP-sponsede arrangementer. For å lære mer om BRP-produktene kan du frivillig levere personlig informasjon, som ditt navn, adresse eller e-postadresse i løpet av denne kommunikasjonen. Vi kan også samle inn informasjon om deg på nett via informasjonskapsler eller tilsvarende teknologier når du besøker våre nettsteder. Vi bruker denne informasjon til å dele nyheter om arrangementer og produkter som tilbys av BRP, i henhold til våre forpliktelser under gjeldende lover for å forhindre spam. I tillegg hjelper IP-adressene oss til å forstå geografisk informasjon om våre nettsteders besøkende bedre slik at vi kan forbedre nettsidene våre for alle. 

Det er vår legitime interesse å behandle din personlige informasjon for disse formålene.

Kjøp av BPR-produkter

Hvis du bestemmer deg for å kjøpe et BRP-produkt, tilbyr vi kundene våre å kjøpe direkte fra oss på våre nettsteder eller hos en BRP-forhandler. Når du kjøper fra oss, vil du bli bedt om å oppgi informasjon slik at vi kan fullføre kjøpet ditt. Vi bruker denne informasjon til å fullføre transaksjonen, følge opp kjøpet ditt, hjelpe deg med eventuelle leveringsproblemer, håndtere returer, tilby service etter kjøpet og andre saker som gjelder ditt kjøp av BRP-produkter.

Behandling av din personlige informasjon for dette formålet er nødvendig for oppfyllelsen av den avtalen vi har med deg.

Legg merke til at vi ikke lagrer noen informasjon om betaling eller kredittkort. Vi bruker bare betalingsinformasjonen i forbindelse med kjøp av BRPs produkter.

Registrering av dine BRP-produkter

Som del av registrering av eierskapet av ditt BRP-produkt, for sikkerhetsinnkallinger og garantiformål, vil BRP samle informasjon som navn, adresse og e-postadresse. Det er påkrevd å gi denne informasjonen for å registrere ditt BRP-produkt. Vi samler inn denne informasjon for å etablere eierskapet til individuelle BRP-produkter, gjennomføre eventuelle sikkerhetsinnkallinger og tilby garanti og tjenester etter kjøpet.

Det er vår legitime interesse, og i din egen interesse når det gjelder sikkerhetsinnkallinger, å behandle din personlige informasjon for disse formålene.

Få hjelp fra BRP

Fra tid til annen kan du bestemme deg for å kontakte vår kundeservice for assistanse med dine BRP-produkter. For å kunne tilby deg den beste service, kan vi samle inn visse opplysninger om deg eller dine BRP-produkter. Vi samler inn denne informasjonen for å gi deg den beste og mest effektive kundestøtten.

Det er vår legitime interesse å behandle din personlige informasjon for disse formålene.

 

4.            SLIK BRUKER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON

BRP bruker den informasjonen vi samler inn med BRP-produkter og tjenester vi tilbyr, som inkluderer bruk av informasjon for å forbedre og personlig gjøre dine opplevelser og erfaringer. Vi bruker også informasjonen til å kommunisere med deg, for eksempel å informere deg om din konto, nye BRP-produkter eller tilgjengelige tjenester, sikkerhet og andre typer oppdateringer. BRP bruker informasjonen til følgende formål:

Kundestøtte

Vi bruker informasjonen til å svare på kundehenvendelser, feilsøking på produkter, reparasjon av kundens BRP-produkter og tilby kunden støtte og oppfølging.

Sikkerhet, beskyttelse og løsning av tvister

Vi bruker informasjon til å beskytte din sikkerhet, oppdage og forhindre tyveri, løsning av tvister og håndheve våre avtaler.

Kommunikasjon, personliggjøring, markedsføring og annonsering

Vi bruker informasjonen vi samler inn for å levere og personlig gjøre vår kommunikasjon med deg. For eksempel kan vi kontakte deg via e-post eller annen form for elektronisk kommunikasjon for å informere deg om nye BRP-produkter eller tjenester, for å tilby deg personlig service, for å oppdatere deg om et supportproblem eller invitere deg til å være med på en undersøkelse, i henhold til våre forpliktelser under gjeldende lover for å forhindre spam.

Salgs og ettersalgstjenester

Salg av enheter og ettersalgstjenester vil bruke din informasjon til å behandle salget, og konfigurere og gi service til ditt BRP-produkt.  Vi innhenter din kontaktinformasjon, kjøretøyinformasjon og detaljer om konfigurasjon i tillegg til salgs- og serviceinformasjon når du kjøper, foretar service på eller reparerer et kjøretøy fra eller med bilsalgs- eller etter markeds tjenester som en del av salget eller tjenesten og vi bruker den til å gi deg den tjenesten du ønsker å informere deg om eventuelle problemer som gjelder kjøretøyet ditt. Denne informasjonen kan brukes av BRP for feilsøking av tekniske eller andre problemer som gjelder leveransen av disse tjenestene, og for å bidra til kontinuerlig bedring av produktkvalitet, for å kryssjekke informasjon under bestemte forhold, som for eksempel garantikrav eller for å sjekke om tilbakekallinger er korrekt utført.

Ansettelse og rekruttering

Når du sender inn en jobbsøknad, vil vi samle inn og behandle din personlige informasjon for rekrutteringsrelaterte prosesser, for å administrere din søknad, for å fastsette om søknaden din passer til den rollen du har søkt om, for å kommunisere med deg i forbindelse med din søknad eller muligheter utenfor din opprinnelige søknad og for bedre å forstå hvem som søker om stillinger i BRP og hvordan bli bedre til å tiltrekke seg søkere for ledige BRP-stillinger.

Upersonlig informasjon

Vi bruker også upersonlig informasjon. Vi kan for eksempel: 

(a)           samle inn og analysere aggregert og/eller avidentifisert informasjon for å produsere statistiske data for forskningsformål og for å utvikle og forbedre våre BRP-produkter og tjenester, inkludert vedlikehold og forbedring av ytelsene til våre BRP-produkter og tjenester, utvikling og tilføying av nye egenskaper og kapasiteter,

(b)           bruke informasjonskapsler og tilsvarende teknologi for å gi den mest relevante BRP-reklamen til deg. Ved å bruke informasjonskapsler og innsamlede data kan vi lage mottakerlister som inkluderer lister av brukere og dele dem med autoriserte tredjeparter for å nå personer som har lignende interesser som de som har kommunisert på BRP-nettsider, og

(c)           utvikle aggregerte analyser og forretningsmessig innsikt som gjør oss i stand til å drive, beskytte, foreta informerte beslutninger og rapportere resultatene av vår virksomhet.

 

5.            SLIK DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Personlig informasjon som BRP samler inn kan overføres til et begrenset antall tredjeparter. I dette tilfellet deler vi dine personlige informasjoner med disse agenter eller underleverandører kun for det formålet å utføre tjenester på vegne av og under instruks av BRP og i overensstemmelse med denne personvernklausulen.

Denne informasjonen deles på en sikker måte ved bruk av en konsistent sikkerhetsprotokoll mellom BRP og tredjepartene. Når BRP deler informasjon med andre parter, sørger vi for at de bare bruker din personlige informasjon for formål som de var levert for, i samsvar med denne personvernklausulen.

Tredjepartstypene som vi deler informasjon med, er: 

●                    tilknyttede selskaper eller datterselskaper av BRP,

●                    utvalgte markedsføringsagenter, inkludert callcentre, som utfører markedsføringskampanjer på vegne av BRP,

●                    BRP-autoriserte forhandlere- og distributører,

●                    trykkefirmaer,

●                    rekrutteringsbyråer (gjelder kun data som samles inn i forbindelse med rekruttering), og

●                    alle tredjeparter som autoriseres av oss eller av deg for å behandle personlig informasjon med formål som beskrevet i denne personvernklausulen.

BRP kan også avsløre og/eller overføre personlig informasjon til en tredjepart ved foreslått eller faktisk kjøp, salg (inkludert likvidasjon, realisasjon, tvangssalg eller gjenvinning), leasing, sammenslåing, innlemmelse, fellesskap, strategisk partnerskap eller enhver annen form for overtagelse, fraskillelse, overføring, videreformidling eller finansiering av hele eller deler av BRP eller av noen av de virksomheter eller eiendeler eller aksjer eiet av BRP, eller en avdeling av BRP, for at du kan fortsette å motta de samme produktene og tjenestene fra tredjepart.

Vi vil også kunne avsløre upersonlig informasjon i en rekke tilfeller, inkludert, men ikke begrenset til, tilfellene som er nevnt ovenfor.

 

6.            BRPs JURIDISKE GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON

BRP bruker din personlige informasjon som beskrevet ovenfor, slik det er tillatt av de forskjellige personvernlovene i landene der vi opererer. BRP vil overholde følgende prinsipper i den grad de er tillatt av gjeldende personvernlover:

●                    BRP har innhentet din tillatelse,

●                    det er nødvendig for å gjennomføre en kontrakt,

●                    BRP har en juridisk forpliktelse til å behandle din personlige informasjon,

●                    det er en vital interesse for datasubjektet,

●                    en oppgave er utført i offentlige interesse, og

●                    det er en legitim interesse for BRP å behandle dine personlige opplysninger, unntatt der slik interesse overstyres av dine grunnleggende rettigheter og friheter.

BRP reserverer seg retten til å avsløre personlig informasjon til tredjepart hvis lov, regel, ransakingsordre, stevning eller rettslig forordning krever eller autoriserer oss å gjøre dette.

 

7.            HVOR LENGE BEHOLDER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON

Din personlige informasjon beholdes bare så lenge som det er nødvendig for det formålet den var ment og eventuelle andre tillatte, nærliggende formål. Hvis informasjonen er nødvendig for mer enn ett formål, vil vi beholde den inntil sluttdatoen for det formålet som har den lengste varigheten, men vi vil slutte å bruke informasjonen for formål med tidligere sluttdatoer så snart slike datoer er nådd.

Din personlige informasjon oppbevares på en trygg måte og tilgang er strengt begrenset til kun de personene som trenger å bruke den for passende formål.

Våre oppbevaringsperioder er basert på forretningsmessige behov og din personlige informasjon som ikke lenger er nødvendig, blir ugjenkallelig anonymisert eller ødelagt.

 

8.            RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel er en liten fil som plasseres på din datamaskin når du besøker et nettsted. Den blir som regel opprettet når et nytt nettsted lastes inn.

Informasjonskapsler lagrer upersonlig informasjon på datamaskinen din for å administrere din opplevelse på nettstedet, for eksempel nettlesertypen. De er utformet slik at de inneholder en liten mengde data spesielt for en bestemt bruker og nettside, slik at alle nettsider som presenteres, skreddersys til en bestemt bruker, eller noen sider som inneholder noe tekst som tar hensyn til dataene i informasjonskapselen, og er dermed i stand til å beholde informasjon fra et besøk på nettsiden (eller tilhørende nettside) til det neste besøket. Informasjonskapsler kan også lagre preferanseinformasjon for å skreddersy din nettsideopplevelse. De fleste nettlesere lar deg kontrollere informasjonskapsler ved hjelp av innstillinger om nettsidepreferanser.

Vi bruker informasjonskapsler for å administrere BRPs nettsider og e-postprogrammer. 

Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier som brukes på BRPs nettsider

Strengt nødvendige informasjonskapsler

Alltid aktive – Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere. De er en respons på handlinger du har utført, f.eks. pålogging, språkvalg, nettleserinnstillinger og automatisk utfylling av skjemaer. Du kan stille inn nettleseren til å varsle deg når disse informasjonskapslene blir brukt, eller for å blokkere dem. Vær oppmerksom på at enkelte deler av nettstedet kanskje ikke fungerer hvis du blokkerer disse informasjonskapslene.

Facebook-piksel

Disse informasjonskapslene brukes av BRP og Facebook til å måle, bygge opp og forbedre Facebook-annonseringsmålgrupper. Dette fungerer gjennom å identifisere nettleseren og enheten din og sikre at BRP viser sine Facebook-annonsekampanjer til brukere som vil være interessert i slik annonsering. Dette gjøres ved å analysere hvilket innhold som en bruker samhandler med.

Markedsføringskapsler

Disse informasjonskapslene brukes av BRP og tredjeparter for å lage en profil med dine interesser, vise deg relevant kommunikasjon og å forstå ytelsen ved reklame. De sporer informasjon som nettleser og enhetsidentifikatorer, antall unike besøkende, antall klikk på annonser og sist lastede sider. De brukes også til å bygge forbrukerprofiler, inkludert visning av annonser basert på produkter som er vist eller handlinger som er gjort på BRP-nettsteder. Ved å deaktivere disse informasjonskapslene, vil du ikke motta en målrettet reklameopplevelse på tvers av ulike nettsteder.

Retargeting-/atferds-/statistiske informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene brukes av BRP og tredjeparter for å skape publikum, inkludert lister over brukere som har samhandlet med BRP-nettstedet på en bestemt måte. Disse informasjonskapslene inneholder ikke noen identifikatorer eller noen personlig identifiserbar informasjon.

Innstillinger for informasjonskapsler

Du kan når som helst deaktivere noen eller alle informasjonskapsler helt eller delvis i nettleserinnstillingene. For mer informasjon om hvordan informasjonskapsler deaktiveres, se https://cookies.insites.com/disable-cookies/

Klare GIF-er

Klare GIF-er (også kjent som nettfyr, nettbug eller pikseltagger) er små grafikker med en unik identifikator, med lignende funksjon som informasjonskapsler. I motsetning til informasjonskapsler er klare GIF-er satt usynlig inn på nettsider, ikke lagret på harddisken din.  Disse "bildene" lastes automatisk inn i din nettleser/enhet når du besøker nettstedet vårt eller åpner en e-postmelding i HTML-format fra oss, dermed lar du oss vite om en bestemt side ble besøkt eller en e-postmelding ble åpnet. Klare GIF-er lar oss registrere enkle brukerhandlinger som er relatert til våre nettsider og til e-postkommunikasjoner mottatt fra oss, for å hjelpe oss med å fastsette bruken og effektiviteten på nettstedet og i kommunikasjoner. Vi kan også bruke klare GIF-er til å spore handlingene til våre besøkende, hjelpe oss med å administrere innholdet og sette sammen statistikk over bruken. Vi og våre tredjeparts-serviceleverandører kan også bruke klare GIF-er i HTML-e-poster til kundene våre, for å hjelpe oss med å spore responsforhold på e-poster, identifisere når e-postene våre vises og spore når e-postene videresendes. Disse kan blokkeres enten ved å bruke en tredjeparts-applikasjon som for eksempel Ghostery (https://www.ghostery.com), eller når det gjelder e-poster, ved å endre innstillingene dine slik at bilder ikke lastes ned (når e-postklienten din støtter denne funksjonen).

Tredjeparts-analyser

Vi bruker automatiserte enheter og applikasjoner, som for eksempel Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245) (for å velge bort dette, gå til https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Vi bruker også tjenester som gjør at vi bedre kan forstå våre brukeres behov og optimalisere plattformen vår og brukernes opplevelser. Disse tjenestene bruker informasjonskapsler og andre teknologier for å samle inn data om brukernes adferd (ved å spore hvor mye tid brukerne bruker på hvilke sider, hvilke linker brukerne velger å klikke på, hva brukerne liker og ikke liker) og deres enheter (spesielt enhetens IP-adresse (kun fanget og lagret i anonymisert form)), enhetens skjermstørrelse, enhetstypen (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon, geografisk plassering (kun land), foretrukket språk som brukes for å vise nettsiden vår). Denne informasjonen lagres i en pseudonymisert brukerprofil og den vil ikke bli brukt til å identifisere individuelle brukere eller for å matche den med andre data om en enkeltbruker.

 

9.            SLIK BESKYTTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

BRP gjør kommersielt rimelige anstrengelser for å sikre at personlig informasjon innsamlet fra deg er beskyttet mot tap og uautorisert tilgang. Denne beskyttelsen gjelder informasjon som lagres både i elektronisk og fysisk format. Tilgang til din personlige informasjon er begrenset til individer som har et forretningsmessig behov i overensstemmelse med årsaken til at informasjonen ble gitt. I tillegg tar BRP i bruk generelt akseptert sikkerhetsteknologi, som brannmurer og adgangskontroll for å beskytte personlig informasjon mot tap og uautorisert tilgang.

Når vi bruker tjenesteleverandører som kan få tilgang til din personlige informasjon, krever vi at de har personvern- og sikkerhetsstandarder som er sammenlignbare med våre. Vi bruker kontrakter og andre tiltak med våre tjenesteleverandører for å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til din personlige informasjon og for å hindre at den blir brukt for andre formål.

Internasjonal overføring av personlig informasjon

Når vi deler data med tredjeparter i samsvar med denne personvernklausulen, kan din personlige informasjon bli overført til land hvor databeskyttelseslovene kan ha en lavere beskyttelsesstandard for din personlige informasjon enn innen jurisdiksjonen i bostedslandet, inkludert USA. Vi viser aktsomhet for å beskytte din personlige informasjon og har på plass adekvate mekanismer for å beskytte den når den overføres internasjonalt. Vi vil overføre din personlige informasjon i samsvar med aktuelle databeskyttelseslover og vil iverksette passende sikringstiltak for å sikre at din personlige informasjon er tilstrekkelig sikret i samsvar med alle aktuelle lover. Merk at når din personlige informasjon overføres ut av bostedslandet, vil den være gjenstand for lover i jurisdiksjonen hvor den finnes.

For personlige opplysninger som gjelder EU-borgere vil overføringer av personlig informasjon ut av EU bli nøye vurdert før overføringen, for å sikre at den faller innenfor grensene som er bestemt av Personvernforordningen 2016/679. Dette avhenger delvis av Europakommisjonens vurdering og av passende sikkerhetstiltak for persondata som er aktuelle i mottakslandet, og dette kan endres over tid.

 

10.          LENKER TIL TREDJEPARTS SIDER

Nettsidene våre kan inneholde linker til tredjeparts-nettsteder. Du bør være oppmerksom på at de som driver lenkede nettsteder også kan samle inn dine personopplysninger (inkludert informasjon generert gjennom bruk av cookies) når du lenker til deres nettsteder. BRP er ikke ansvarlig for hvordan slike tredjeparter samler inn, bruker eller avslører dine personopplysninger, så det er viktig at du gjør deg kjent med deres personvernpolitikk før du gir dem din personlige informasjon.

 

11.          BESKYTTELSE AV BARNS PERSONVERN

BRPs nettsteder er ikke målrettet mot eller tenkt benyttet av barn. Vi samler ikke med viten og vilje inn personlig informasjon fra barn under 16 år. Barn under 16 år bør ikke registrere og heller ikke levere personlig identifiserbar informasjon til BRP uten tillatelse fra en av foreldrene eller fra en formynder.

 

12.          ENDRINGER I DENNE PERSONVERNKLAUSULEN

BRP reserverer seg retten til å endre denne Personvernklausulen når som helst uten forutgående varsel. Personvernklausulen som presenteres på dette nettstedet, skal anses som den gjeldende Personvernklausulen, og datoen øverst på Personvernklausulen vil bli oppdatert slik at den viser dato for iverksetting. Vi anbefaler at du sjekker dette nettstedet av og til for å holde deg informert om endringer i denne Personvernklausulen.

 

13.          DINE RETTIGHETER OVER DIN PERSONLIGE INFORMASJON

Be BRP om hvilken personlig informasjon vi har om deg, og du kan be oss å korrigere den hvis den er unøyaktig.

Du kan be oss om å stoppe utsending av kommersielle kommunikasjoner. Den enkleste måten å gjøre dette på er å trekke tilbake ditt samtykke, noe du kan gjøre til enhver tid, enten ved å klikke på avmeldingslinken på slutten av alle nyhetsbrever og kommersielle kommunikasjoner, eller per e-post, skriftlig eller ved å ringe til kontaktinformasjonen nedenfor. Men merk at når du gjør dette, trekker du også tilbake samtykket til å motta kommersielle kommunikasjoner fra BRP, men du vil kanskje fortsatt ønske å motta kommersiell kommunikasjon fra forhandlerne og distributørene, som har sine egne, uavhengige systemer for samtykke.

Du kan be oss om stoppe all behandling av din personlige informasjon, og/eller slette den fra databasen vår. Merk at alle forespørsler om å stoppe behandlingen av din personlige informasjon eller om å bli slettet fra databasen vår, ikke vil gjelde når BRP er forpliktet til å kommunisere med deg av helse- eller sikkerhetsmessige årsaker, som for eksempel ved sikkerhetstilbakekallinger eller garantispørsmål som gjelder ditt/dine BRP-produkt(er).

I alle dine forespørsler kan BRP kreve relevant informasjon eller detaljer for å kunne autentisere deg på korrekt måte.

Du kan hjelpe oss med å holde din personlige informasjon korrekt ved å underrette oss om eventuelle endringer i denne informasjonen. Dersom du har noen spørsmål om BRPs personvernklausul eller en klage på bruken av din personlige informasjon, inkludert vår bruk av serviceleverandører utenfor din bostedsjurisdiksjon, kan du ta kontakt med vår personvernansvarlige på en av følgende måter:

E-post: privacyofficer@brp.com

BREV: Bombardier Recreational Products Inc.
Att.: Legal Services
726, St-Joseph Street
Valcourt, Quebec
J0E 2L0
Canada

Vi vil samarbeide så godt vi kan med deg for å oppnå en rettferdig løsning på enhver klage eller problem du måtte ha når det gjelder bruken av din personlige informasjon. Hvis du derimot mener at vi ikke har vært i stand til å hjelpe deg med din klage eller ditt problem, kan du ha rett til å klage til Datatilsynet eller overordnet myndighet.

Vi har forpliktet oss til å samarbeide med deg for å oppnå en rettferdig løsning på enhver klage eller problem du måtte ha når det gjelder bruk av dine personopplysninger. Hvis, derimot, du mener at vi ikke har vært i stand til å hjelpe deg med din klage eller ditt problem, kan du ha rett til å registrere en klage hos databeskyttelsesmyndighetene i ditt hjemland (hvis slik myndighet eksisterer i ditt land), eller overordnet myndighet.