Mulig brannfare i CVT-belterammen når det brukes et beltesett i snø


Kjære eier av Can-Am®

BRP foretar en sikkerhetstilbakekalling av noen modellår 2020 og 2021 Can-Am Defender/Traxter med HD10-motorer som kan ha blitt modifisert med et beltesett, og som brukes på snø. 

Våre registre viser at du har et kjøretøy som kan være berørt av dette.

Hva er det potensielle problemet?

Hvis de involverte kjøretøyene ble modifisert med et beltesett og brukes i snø, uten å flytte CVT-inntaket, kan det vanlige CVT-inntaket bli helt blokkert av snø. I denne tilstanden, kan ved høy belastning drivreimen overopphetes, rives i stykker og starte en brann i CVT-rammen. Dette kan medføre alvorlig materiell skade, personskader eller til og med dødsfall.

Hvilke modeller er berørt?

Alle modellår 2020-2021 Can-Am® Defender-modeller med en HD10-motor som ble modifisert med en BRP- eller ettermarkeds-beltesett for bruk i snø, og som ikke har BRP-settet for flytting av CVT-luftinntaket.

Hva bør du gjøre?

Hvis kjøretøyet ikke er modifisert med et beltesett, brukes i snø, men IKKE har BRP-settet for flytting av luftinntaket

  • Kontakt en autorisert BRP Can-Am Off-Road-forhandler og bestill time for å utføre denne sikkerhetstilbakekallingsprosedyren på kjøretøyet ditt. Forhandleren vil montere et BRP-sett for flytting av CVT-luftinntaket. Dette vil ta 1 time.

  • BRP vil dekke kostnaden av flyttesettene og monteringen for kjøretøyer modifisert med beltesett kjøpt før 17. juni 2021.

  • Flyttesettet for modeller utstyrt med snorkel vil være tilgjengelig fra og med 31. oktober 2021.  For andre modeller er settet allerede tilgjengelig. 

  • Selv om BRP betaler for flyttesettene for kjøretøyer med et ettermarkeds-beltesett av sikkerhetsgrunner, anbefaler BRP på det sterkeste at kunder kjøper BRP-tilbehør. 

  • Før du har montert et flyttesett, anbefaler BRP at du undersøker CVT-inntaket i dyp snø for å være sikker på at det ikke er noen blokkering. Hvis det er en blokkering, må du fjerne snøen varsomt fra filteret. 

Plassering av lager CVT for modeller med snorkel

Plassering av lager CVT for modeller uten snorkel

Hvis kjøretøyet IKKE er modifisert med et beltesett

  • Kjøretøyet trenger IKKE å oppdateres. 
  • Rådfør deg med BRP-forhandleren hvis du ønsker å montere et beltesett i fremtiden.

Hvis kjøretøyet har et beltesett, men IKKE brukes i snø

  • Legg dette brevet i brukerhåndboken i kjøretøyet, slik at det er innen rekkevidde og tilgjengelig for fremtidige eiere.

Hvis kjøretøyet har et beltesett, brukes i snø, og allerede har BRP-settet for flytting av CVT-luftinntaket

  • Kjøretøyet trenger IKKE å oppdateres. 

Eventuelle ettermarkedsmodifiseringer er ikke til hinder for at du får denne servicen kostnadsfritt. Hvis det finnes slike endringer mens tjenesten utføres, opphever ikke eventuelle eksisterende garantier eller tjenestekontrakter.

Hva gjør du hvis du føler at du har mottatt denne meldingen ved en feiltakelse?

Denne kunngjøringen ble sendt til deg i henhold til den mest aktuelle informasjonen vi har tilgjengelig. Hvis du ikke lenger eier dette kjøretøyet eller noen opplysninger i denne kunngjøringen er feil, vennligst kontakt BRP så snart du har tid.


Din sikkerhet og tilfredshet med produktene våre er vår prioritet. Vi beklager eventuelle problemer dette kan forårsake, og ønsker å tilrettelegge prosessen i den grad vi kan.

 

Takk for at du ser på denne saken øyeblikkelig.

Med vennlig hilsen,

BRP Kundeservice

Hvis du har spørsmål, trenger hjelp, eller for å finne din nærmeste autoriserte BRP-forhandler av kjøretøyer:

           +47 (0) 71 390 741