Vedrørende: Mulig hindring i drivstofftankens luftslange kan forårsake drivstoffsprut

Kjære eier av Can-Am®

 

BRP gjennomfører en sikkerhetstilbakekalling på noen av sine 2018 Can-AM
ATV-modeller.

 

Våre registre viser at du har et kjøretøy som kan være berørt av dette.

 

Hva er det potensielle problemet?

Drivstofftanken kan bygge opp for høyt trykk grunnet en blokkert luftslange. Dette kan få drivstoffet til å sprute på personer i nærheten når tanklokket åpnes, og potensielt forårsake personskade. Dessuten, hvis en tennkilde er i nærheten, kan dette utgjøre risiko for brann, noe som kan forårsake personskade og/eller skade på eiendom.

 

Hvilke modeller er berørt?

Noen kjøretøy i modellår 2018 Outlander™ og Renegade™.

 

Hva vil BRP gjøre?

BRP vil reparere kjøretøyet ditt kostnadsfritt. Korrigerende tiltak involverer omstrukturering av drivstofftankens luftslange. Dette tar ikke mer enn en time.

 

Hva du bør gjøre:

Kontakt din autoriserte BRP Can-AM ATV-forhandler og gjør avtale om å få utført sikkerhetsinnkallingen på ditt kjøretøy.

BRP anbefaler at eier bør unngå å bruke kjøretøyet til det korrigerende tiltaket er utført.

Men, hvis tanklokket må åpnes, må følgende forsiktighetsregler følges:

  • La kjøretøyet avkjøles i 4 timer.
  • Åpne forsiktig tanklokket ¼ til ½ omdreining for å frigjøre eventuelt trykk.
  • Vent et helt minutt.
  • Åpne tanklokket.
  • Ikke fyll drivstofftanken til mer enn ¾ av full kapasitet.

 

Selv om ditt kjøretøy har fått ettermarkedsmodifiseringer, vil du fortsatt få denne servicen gratis. Eventuelle slike modifiseringer, og ved at service fullføres, vil ikke ugyldiggjøre noen eksisterende garantier eller servicekontrakter.

 

 

 

 

 

Hva du bør gjøre hvis du føler at denne kunngjøringen er en feil:

Denne kunngjøringen ble sendt til deg i henhold til den mest aktuelle informasjonen vi har tilgjengelig. Hvis du ikke lenger er eier av dette kjøretøyet, eller om noe av informasjon i dette notatet ikke er korrekt, ber vi deg ta kontakt med BRP så snart som mulig.

 

Hvis du har spørsmål, trenger hjelp, eller for å finne din nærmeste autoriserte BRP-forhandler av Can-am ATV-kjøretøyer:

 

• Gå til www.brpscandinavia.com/NO/

 

 

Vi beklager eventuelle uleiligheter dette problemet måtte medføre. Det er viktig for oss at du er fortsatt er fornøyd med ditt BRP-produkt. Vi har iverksatt dette tiltaket for din egen sikkerhets skyld, og for at kjøretøyet skal virke på en tilfredsstillende måte.

 

Alt vi gjør hos BRP er med tanke på å gi deg den beste powersportsopplevelsen du kan få, og vi takker deg for tilliten.

 

 

Med vennlig hilsen,

BRP Kundeservice