Tilbake til sikkerhetsinnkallinger

Outlander ‑ Renegade

 

Vedr: Mulig tap av kontroll - Fremre nedre kuleledd kan løsne

Kjære Can-Am®-eier,

BRP har oppdaget at det finnes en defekt knyttet til kjøretøysikkerhet på visse 2021-årsmodeller ATV-er, og gjennomfører derfor en sikkerhetstilbakekalling.

Våre registre viser at du eier et mulig berørt kjøretøy.

Hva er det potensielle problemet?

Fremre nedre kuleledd er kanskje ikke korrekt installert i styreleddet.

I noen situasjoner kan styreleddet løsne fra nedre bærearm, noe som resulterer i tap av kontroll over kjøretøyet, og som igjen øker risikoen for en krasj som forårsaker skade eller død.

 

Hvilke modeller er berørt?

Visse serienummer av årsmodell 2021 Outlander™ og Renegade™-kjøretøy.

Hva vil BRP gjøre?

BRP vil reparere kjøretøyet ditt uten kostnad for deg. Korrigerende tiltak innebærer en inspeksjon av den fremre nedre kuleleddmontasjen.  Denne servicen skal ta mindre enn en time. 

Hva du bør gjøre:

BRP anbefaler å unngå å bruke kjøretøyet, men hvis du må flytte det, må du sørge for å kjøre under 15 km/t (10 mph) på et jevnt underlag.

Kontakt en autorisert BRP Can-Am Off-Road-forhandler og bestill time for å utføre denne sikkerhetstilbakekallingsprosedyren på kjøretøyet ditt.

Eventuelle ettermarkedsmodifiseringer er ikke til hinder for at du får denne servicen kostnadsfritt. Hvis det finnes slike endringer mens tjenesten utføres, opphever ikke eventuelle eksisterende garantier eller tjenestekontrakter.Hva gjør du hvis du føler at du har mottatt denne meldingen ved en feiltakelse?

Denne kunngjøringen ble sendt til deg i henhold til den mest aktuelle informasjonen vi har tilgjengelig. Hvis du ikke lenger eier dette kjøretøyet eller noen opplysninger i denne kunngjøringen er feil, vennligst kontakt BRP så snart du har tid.

Hvis du har leaset dette kjøretøyet, skal du sende leasingtakeren en kopi av denne kunngjøringen og eventuelle etterfølgende varsler innen ti virkedager etter at meldingen ble mottatt.

Din sikkerhet og tilfredshet med produktene våre er vår prioritet. Vi beklager eventuelle problemer dette kan forårsake, og ønsker å tilrettelegge prosessen i den grad vi kan.

Takk for at du ser på denne saken øyeblikkelig.

Med vennlig hilsen,

BRP Kundeservice

Hvis du har spørsmål, trenger hjelp, eller for å finne din nærmeste autoriserte BRP-forhandler av kjøretøyer:

 

  • • Gå til: www.brp.com

 

  • +47 (0) 71 390 741