Vedrørende: Mulig tap av styring -dynamisk servostyring (DPS) akselen kan brekke

Kjære eier av Can-Am®

 

Som oppfølging til interim-notatet, sender BRP deg et oppdatert notat.

BRP foretar en sikkerhetstilbakekalling av bestemte ATV-modeller.

 

Våre registre viser at du har et kjøretøy som kan være berørt av dette.

 

Hva er det potensielle problemet?

DPS-akselen kan brekke og forårsake tap av styringskontroll. I noen tilfeller kan det medføre alvorlig eller livstruende skade på person.

 

Hvilke modeller er berørt?

Modell 2017 Can-Am Outlander™ / Outlander™ MAX™ utstyrt med en DPS og 450 eller 570-motorer

 

Hva vil BRP gjøre?

BRP vil reparere kjøretøyet ditt kostnadsfritt. Den permanente løsningen er å skifte DPS. Delene som trengs for å utføre retting av denne tilstanden vil bli tilgjengelige etter hvert.

 

Hva du bør gjøre:

Kontakt din autoriserte BRP Can-AM ATV-forhandler, og når delene er tilgjengelige, gjør avtale om å få kjøretøyet ditt reparert.

 

BRP anbefaler at du unngår å bruke kjøretøyet ditt til en permanent løsning er gjennomført, med mindre en midlertidig reparasjon ble utført for begrenset bruk.

 

Eventuelle ettermarkedsmodifiseringer vil ikke forhindre at du får denne servicen kostnadsfritt. Eventuelle slike modifiseringer, og ved at service fullføres, vil ikke ugyldiggjøre noen eksisterende garantier eller servicekontrakter.

 

Hva du bør gjøre hvis du føler at denne kunngjøringen er en feil:

Denne kunngjøringen ble sendt til deg i henhold til den mest aktuelle informasjonen vi har tilgjengelig. Hvis du ikke lenger er eier av dette kjøretøyet, eller om noe av informasjon i dette notatet ikke er korrekt, ber vi deg ta kontakt med BRP så snart som mulig.

 

Hvis du har spørsmål, trenger hjelp, eller for å finne din nærmeste autoriserte BRP-forhandler av Can-am side-by-side-kjøretøyer:

 

• Gå til www.brpscandinavia.com/NO/

 

Vi har iverksatt dette tiltaket for din egen sikkerhets skyld, og for at kjøretøyet skal virke på en tilfredsstillende måte.

 

Vi beklager eventuelle ulemper denne saken medfører for deg, og for at den permanente løsningen er blitt forsinket. Du kan være trygg på at BRP-ansatte og BRPs autoriserte forhandlere fortsatt vil være i full beredskap for å tilby deg en løsning så raskt som mulig.

 

Alt vi gjør hos BRP er med tanke på å gi deg den beste powersportsopplevelsen du kan få, og vi takker deg for tilliten.

 

 

Med vennlig hilsen,

BRP Kundeservice