Ang: Eventuell blockering i bränsletanken kan göra att bränsle sprutar ut

Bästa Can-Am®-ägare,

 

BRP genomför en säkerhetsåterkallelse av vissa Can-Am ATV-modeller från 2018.

 

Enligt våra register är du ägare av ett fordon som eventuellt berörs.

 

Vad är det potentiella problemet?

Det kan uppstå ett övertryck i bränsletanken på grund av en blockerad ventil. Det kan resultera i att bränsle sprutar ut när bränsletankens lock öppnas, vilket kan medföra personskador. Om det finns en antändningskälla i närheten finns dessutom risk för brand, vilket kan medföra personskador och/eller skador på egendom.

 

Vilka modeller berörs?

Vissa Outlander™- och Renegade™-fordon från 2018.

 

Vad kommer BRP att göra?

BRP kommer att reparera fordonet kostnadsfritt. Korrigerande åtgärder är arbete på bränsletankens ventilationsledning. Arbetet borde ta mindre än en timme.

 

Vad ska du göra?

Kontakta din auktoriserade BRP Can-Am ATV-återförsäljare och boka in en tid för säkerhetsåterkallelse av fordonet.

BRP rekommenderar ägare att inte använda sina fordon förrän vi har utfört den avhjälpande åtgärden.

Om bränsletanklocket måste öppnas, ska följande säkerhetsåtgärder följas:

  • Låt fordonet svalna i 4 timmar.
  • Öppna tanklocket långsamt ett kvarts varv eller ett halvt varv för att lätta på eventuellt kvarvarande tryck.
  • Vänta i 1 minut.
  • Öppna bränsletanklocket.
  • Fyll bränsletanken till max. ¾ av dess totala volym.

 

Även om din enhet har modifierats, erbjuder vi dig fortfarande tjänsten utan extra kostnad. Förekomst av sådana modifieringar när servicen utförs leder inte till att befintliga garantier eller serviceavtal upphör att gälla.

 

Vad gör du om du tror att det här meddelandet skickades av misstag?

Detta meddelande skickades till dig i enlighet med den senaste information vi har tillgänglig. Om du inte längre äger detta fordon eller någon information i detta meddelande är felaktig, kontakta BRP så snart som möjligt.

 

Om du har frågor eller behöver hjälp, eller för att hitta den närmaste auktoriserade återförsäljaren av BRP Can-am ATV:

• Besök: www.brpscandinavia.com/SV/

 

 

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka. Din fortsatta tillfredsställelse med din BRP-produkt är viktig för oss. Vi har vidtagit denna åtgärd av intresse för din säkerhet och för att ditt fordon ska fungera korrekt.

 

Vi på BRP strävar efter att ge dig marknadens bästa motorsportupplevelse och vi tackar för ditt förtroende.

 

 

Med vänliga hälsningar,

BRP Kundtjänst