Tillbaka till säkerhetsåterkallelser

Traxter - Commander - Maverick Trail - Maverick Sport

Intern skada på bränsleslangsenhet – potentiellt bränsleläckage  

 

Bäste BRP-kund, 

 

Detta meddelande skickas till dig i enlighet med kraven i tillämpliga lagar. BRP har kommit fram till att en defekt förekommer som rör motorfordonets säkerhet på vissa fordon och har därför beslutat om en återkallelse av säkerhetsskäl.

 

Enligt våra register är du ägare av ett fordon som eventuellt berörs.

 

Vad är det potentiella problemet? 

Vissa fordon har monterats med en bränsleslangsenhet som kan ha en intern skada, vilket kan leda till bränsleläckage.

 

Brand kan uppstå i närvaron av en tändningskälla. I vissa situationer skulle det kunna resultera i allvarliga skador på egendom, personskador eller t.o.m. dödsfall.

 

Vilka modeller berörs?

Specifika serienummer för årsmodell 2023 av Can-Am® Commander-serien, Traxter-serien, Maverick Trail- och Sport-serien med HD7-, HD9-, HD10-, 1000- eller 1000R-motor. 

 

Vad ska du göra?

  • Kontakta omgående närmaste auktoriserade BRP Can-Am-återförsäljare och boka in en tid för att för denna säkerhetsåtgärd utförd på fordonet.

  • Reparationen är att byta ut bränsleslangsenheten. Proceduren bör ta mindre än en timme.

  • BRP reparerar ditt fordon utan kostnad.

  • BRP rekommenderar att kunderna undviker att använda sina fordon tills reparationen är utförd.

  • Om du leasade detta fordon:

  • Skicka en kopia av detta brev till leasegivaren inom tio arbetsdagar efter den dag du tog emot detta brev.

  • Gör detsamma med alla framtida brev om denna säkerhetsåterkallelse.

 

Vad du ska göra om du tror att du har fått detta meddelande av misstag:

Detta meddelande skickades till dig i enlighet med den senaste information vi har tillgänglig.

Om du inte längre äger detta fordon eller om någon eller några av uppgifterna beträffande ditt namn eller adress är felaktiga, kontakta BRP så snart som möjligt.

 

Din säkerhet och att du fortsätter att vara nöjd med våra produkter är en prioritet för oss. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan orsaka dig och fortsätter att arbeta med att underlätta processen så mycket vi kan.

 

Tack för att du genast vidtar lämpliga åtgärder med hänsyn till detta ärende. 

 

Med vänlig hälsning

 

BRP:s kundtjänst

Om du har frågor eller behöver hjälp, eller för att hitta den närmaste auktoriserade återförsäljaren av BRP: