Ang: Möjlig brandrisk i inkapslad CVT-drivrem när du använder ett kit med drivband i snö

Bästa Can-Am®-ägare,

BRP genomför en säkerhetsåterkallelse för vissa årsmodeller 2020 och 2021 Can-Am Defender/Traxter med HD10-motorer som kunde ha modifierats med hjälp av ett kit med drivband och används i snöförhållanden. 

Enligt våra register är du ägare av ett fordon som eventuellt berörs.

Vad är det potentiella problemet?

Om de aktuella fordonen har modifierats med hjälp av ett kit med drivband och används i snö, utan att ha omplacerat CVT-intag, kan lagret av CVT-luftintag bli helt blockerat av snö. I detta skick, vid hög belastning, kan drivremmen överhettas, brytas sönder och starta en brand från CVT-höljet. Detta skulle kunna resultera i allvarliga skador på egendom, personskador eller t.o.m. dödsfall.

Vilka modeller berörs?

Alla årsmodeller från 2020-2021 Can-Am® Defender med en HD10-motor som modifierats med ett kit från BRP eller eftermarknaden som används i snöförhållanden och som inte har omplaceringskit för CVT-luftintag från BRP.

Vad ska du göra? 

Ditt fordon har modifierats med hjälp av ett kit med drivband, och används i snöförhållanden men har INTE omplaceringskit för luftintag från BRP

  • Kontakta närmaste auktoriserade BRP Can-Am Off-Road-återförsäljare och boka in en tid för att få denna säkerhetsåtgärd utförd på fordonet. Återförsäljaren installerar ett omplaceringskit för CVT-luftintag från BRP. Denna åtgärd tar 1 timme att slutföra.
  • BRP kommer att täcka kostnaden för omplaceringskiten och installationen på fordon som modifierats med ett köp av kit med drivband före 17 juni 2021.
  • Omplaceringskitet för modeller utrustade med snorkel kommer att finnas tillgängligt från och med den 31 oktober 2021.  För de andra modellerna är kiten redan tillgänglig. 
  • Medan BRP betalar för omplaceringskiten för fordon med ett kit med drivband på eftermarknaden av säkerhetsskäl, rekommenderar BRP fortfarande att kunder köper BRP-tillbehör. 
  • Innan du har installerat ett omplaceringskit, rekommenderar BRP att du inspekterar CVT-intaget i djupa snöförhållanden för att säkerställa att ingen blockering finns. Om det finns en blockering, ska snön på filtret försiktigt rengöras 

Presentation av CVT-serien för snorkelmodeller

CVT-seriepresentation för snorkelmodeller

Om ditt fordon INTE har modifierats med ett kit med drivband

  • Ditt fordon behöver INTE uppdateras. 
  • Kontakta din BRP-återförsäljare om du i framtiden vill installera ett kit med drivband.

Om ditt fordon har ett kit med drivband men används inte i snöförhållanden

  • Förvara detta brev i din bruksanvisning i fordonet så att det är nära till hands och tillgängligt för framtida ägare.

Om ditt fordon har ett kit med drivband och används i snöförhållanden och redan har omplaceringskit för CVT luftintag från BRP

  • Ditt fordon behöver INTE uppdateras. 

Eftermarknadsmodifieringar på ditt fordon är inget hinder för att få denna service utförd kostnadsfritt. Förekomst av sådana modifieringar när servicen utförs leder inte till att befintliga garantier eller serviceavtal upphör att gälla.

Vad ska du göra om du känner att du har fått detta meddelande av misstag?

Detta meddelande skickades till dig i enlighet med den senaste information vi har tillgänglig. Om du inte längre äger denna farkost eller om någon eller några av uppgifterna i det här meddelandet är felaktiga, kontakta BRP så snart som möjligt.

 

Vi prioriterar din säkerhet och att du ska vara nöjd med våra produkter. Vi ber om ursäkt för de besvär som felet kan ha förorsakat och vi gör vårt yttersta för att hitta bra och enkla lösningar.

 

Tack för att du genast vidtar åtgärder i detta ärende. 

Med vänliga hälsningar,

BRP:s kundtjänst

Om du har frågor eller behöver hjälp, eller för att hitta den närmaste auktoriserade återförsäljaren av BRP:

Besök: www.brp.com

+46 8 50 51 59 86