Möjlig förlust av kontroll - Främre nedre kulled kan lossna

Bästa Can-Am®-ägare,

BRP har kommit fram till att en defekt förekommer på vissa 2021 ATV-modeller som rör motorfordonets säkerhet och har därför beslutat om ett återkallande av säkerhetsskäl.

Våra register visar att du äger ett potentiellt fordon som berörs.

Vad är det potentiella problemet?

Den främre nedre kulleden kanske inte har installerats ordentligt i styrspindeln.

I vissa situationer kan styrspindeln lossna från den nedre armen, vilket kan leda till förlust av kontroll över fordonet, vilket ökar risken för en kollision som orsakar skada eller dödsfall.

 

Vilka modeller berörs?

Vissa serienummer för modellår 2021 Outlander™- och Renegade™-fordon.

Vad kommer BRP att göra?

BRP reparerar ditt fordon gratis. Den korrigerande åtgärden innebär en inspektion av den främre nedre kulledsenheten.  Den här tjänsten bör ta mindre än en timme. 

Vad ska du göra?

BRP rekommenderar att du inte kör ditt fordon, men om du måste flytta det, se till att köra under 15 km/h (10 mph) på en jämn yta.

Kontakta närmaste auktoriserade BRP Can-Am Off-Road-återförsäljare och boka in en tid för att få denna säkerhetsåtgärd utförd på fordonet.

Eftermarknadsmodifieringar på ditt fordon är inget hinder för att få denna service utförd kostnadsfritt. Förekomst av sådana modifieringar när servicen utförs leder inte till att befintliga garantier eller serviceavtal upphör att gälla.Vad ska du göra om du känner att du har fått detta meddelande av misstag?

Detta meddelande skickades till dig i enlighet med den senaste information vi har tillgänglig. Om du inte längre äger denna farkost eller om någon eller några av uppgifterna i det här meddelandet är felaktiga, kontakta BRP så snart som möjligt.

Om du har leasat detta fordon ska du skicka en kopia av detta meddelande till leasetagaren och eventuella efterföljande meddelanden inom tio arbetsdagar, efter den dag då meddelandet mottogs.

Vi prioriterar din säkerhet och att du ska vara nöjd med våra produkter. Vi ber om ursäkt för de besvär som felet kan ha förorsakat och vi gör vårt yttersta för att hitta bra och enkla lösningar.

Tack för att du genast vidtar åtgärder i detta ärende. 

Med vänliga hälsningar,

BRP:s kundtjänst

Om du har frågor eller behöver hjälp, eller för att hitta den närmaste auktoriserade återförsäljaren av BRP:

 

Besök: www.brp.com

 

+46 8 50 51 59 86