DISPLAY TECHNOLOGIES OPEN SOURCE SOFTWARE

DOWNLOAD DE OPEN SOURCE SOFTWARE DOCUMENTATIE EN DE BASIS CODERING DIE GEBRUIKT WORDT IN DE DISPLAY TECHNOLOGIE

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, ™ en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of diens dochterondernemingen. Rijd verantwoord en veilig. Neem de toepasselijke lokale wetten en voorschriften in acht. Let altijd goed op de weg en gebruik de BRP Connect-functies niet onder omstandigheden die uw veiligheid of die van anderen kunnen beïnvloeden. Deze technologie is geen vervanging voor oplettend rijden en vereist een compatibel apparaat, besturingssysteem en mobiele apps. Draag altijd een helm, oogbescherming en geschikte beschermende kleding. Onthoud dat rijden en alcohol / drugs niet samengaan. BRP behoudt zich het recht voor om specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrusting zonder enige verplichting stop te zetten of te wijzigen. De prestaties van het voertuig kunnen variëren afhankelijk van het weer, de temperatuur, de hoogte, de rijvaardigheid en het gewicht van de berijder / passagier. Bezoek canamspyder.com.