VEILIGHEIDSINFORMATIE

EEN CAN-AM ON-ROAD MODEL IS EEN SPECIAAL TYPE VOERTUIG, DAT SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN EN KENNIS VEREIST.

Informeer u over de specifieke kenmerken van een Can-Am driewielig motorvoertuig:

  • Volg een praktijkopleiding (indien beschikbaar).
  • Oefen, leer alle bedieningselementen vlot gebruiken.
  • Behaal eerst u benodigde rijbewijs.

Voor reclamedoeleinden ziet u in sommige illustraties op deze website professionele bestuurders en racers die manoeuvres of oefeningen uitvoeren onder ideale en/of beheerste omstandigheden. Probeer deze of andere riskante manoeuvres niet als ze uw rijbekwaamheid of begrip van en respect voor het vermogen van uw voertuig te boven gaan.

Lees en volg nauwgezet de gebruikershandleiding en de veiligheidslabels op uw voertuig. Bekijk de veiligheidsvideo voor belangrijke informatie over uw voertuig en veiligheid om het risico op verwondingen te verkleinen. Het negeren van waarschuwingen of een foutief gebruik van het voertuig kunnen ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben. Rijd altijd op een verantwoorde en veilige manier. Volg alle aanwijzingen en veiligheidsvoorzieningen. Neem de geldende plaatselijke wetten en voorschriften steeds in acht. Draag steeds een helm, oogbescherming en geschikte beschermende kledij. Denk erom dat het gebruik van alcohol/drugs en rijden niet samengaan.