Vilken typ av körkort för fyrhjuling behöver jag?

Fyrhjulingar är inget enhetligt begrepp. Enligt Transportstyrelsen liknar de flesta fyrhjulingar varandra, men delas in i kategorier som har helt olika körregler beroende på vad de ska användas till. De används bl.a. yrkesmässigt i jord- och skogsbruk och inom kraftföretag samt som hobby eller transportmedel på allmän väg. Det innebär också att många regler är olika beroende på vilket fordonsslag terrängmotorfordonet tillhör. Gemensamt är dock att det är krav på förarbehörighet för ATV och att det normalt är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng. 

 

Vad finns det för olika registreringstyper?

Det finns några olika registreringsformer på dagens ATV. De vanligaste registreringsformerna som säljs idag är traktor eller vägregistrerade tack vare de mångsidiga användningsområdena. För att veta vilken typ av körkort för ATV som du behöver måste vi först titta på de olika registreringsformerna som finns.

 

Vägregistrerad ATV (fyrhjulig motorcykel )

Även motorcyklar kan vara fyrhjulingar, men får då inte väga mer än 400 kilo och ha en motoreffekt på högst 15 kilowatt. Från och med den 13 januari 2013 krävs B-körkort för fyrhjuliga motorcyklar. (Men de som hade MC-behörighet innan det datumet, får fortsätta köra fyrhjuling). Hjälm är ett krav, liksom registrering av fordonet.

- Kräver A eller B-körkort från 18 års ålder

- Registreringsskylt av MC-typ. 

- Får framföras på alla allmänna vägar så länge man kan hålla vägens rekommenderade hastighet

- Får oftast inte dra släp lagligt på väg.

 

Traktor A 

- Hastighet högst 40 km/h (EPA-traktor och A-traktor – 30 km/h)

- LGF-skylt (långsamtgående fordon)

- Krav på traktorkort eller körkort (för kortare sträckor, till och från en arbetsplats, på en gårds ägor krävs inte körkort eller traktorkort)

- Ska köras på vägrenen eller så långt till höger som möjligt

 

Traktor B (ny från 2016)

- Krav på B-körkort

- Hastighet som överstiger 40 km/h

- Får köras i max 50 km/h

- KM-skylt som visar 50 km/h

- Hjälmkrav 

- Ska köras på körbanan

 

Terrängmotorfordon (Terränghjuling)

Ett terrängmotorfordon är ett motordrivet fordon som i huvudsak används för person- eller godstransport i terräng. Terrängmotorfordon, dit så kallade terrängvagnar som väger över 400 kilo räknas in. Dit hör också terränghjulingar, ATV (all-terrain vehicles), som väger under 400 kilo.

Dessa ska vara registrerade, och den som kör måste ha körkort. Skyddshjälm ska användas om terränghjulingen inte har karosseri.

- Du ska ha förarbevis för terränghjuling (kan tas från 16 år) eller körkort eller traktorkort utfärdat innan 1 januari 2000. 

- Får köras på enskild väg i max 20km/h, på inhägnat område eller på egna ägor i skogsbrukssyfte. Du 

- Får dra släp i terräng

- Har inga begränsningar i motorstyrka och effekt.

 

Fyrhjulig moped 

Det finns även fyrhjuliga mopeder, i både klass 1 och 2. En moped klass 1 går snabbare än 25 kilometer i timmen, eller har en motoreffekt över 1 kW. Klass I behöver registreras, dock inte klass 2. Moped klass 1 får köras av personer fyllda 15 år som har körkort klass AM. Hjälm behövs inte på fyrhjulig moped om man använder bälte.

 

Oregistrerad ATV/Quad

- Kännetecknas av avsaknad av registreringsplåt, backspeglar och godkänd belysning. Innefattar förutom barnfyrhjulingar även sportquads som exempelvis Can am ds 450

- Som namnet antyder ett oregistrerat fordon, registreringsbevis finns ej utfärdade. Fordonet har däremot ett ramnummer som knyter fordonet till köparen.

- Får endast köras på avsedda eller inhägnande områden som tex en crossbana.

- Hjälm och skyddsutrustning rekommenderas!

 

Du kanske också gillar

  • Köpguide för Can-Am terränghjulingar

    Köpguide för Can-Am terränghjulingar    LÄS MER
  • Behöver man ett körkort för att köra ett terrängfordon?

    Behöver man ett körkort för att köra ett terrängfordon?    LÄS MER