PRIVACYBELEID


Laatst bijgewerkt op: 06/12/2020

Inhoudsopgave

1.     Bereik en doel

2.     Persoonlijke en niet-persoonlijke informatie

3.     Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

4.     Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?

5.     Hoe delen we uw persoonlijke informatie?

6.     BRP's juridische grondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

7.     Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie?

8.     Cookiebeleid

9.     Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?

10.  Links naar websites van derden

11.  De privacy van kinderen beschermen

12.  Wijzigingen in deze privacyverklaring

13.  Uw rechten op uw persoonlijke informatie

 

1.     BEREIK EN DOEL

Bombardier Recreational Products Inc., BRP US Inc., BRP European Distribution SA., is samen met haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen ('BRP', 'wij', 'ons') wereldleider op het gebied van powersport voertuigen en aandrijfsystemen.

Wij streven naar het beschermen van uw privacy en ondersteunen een algemeen beleid van openheid over het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie (zoals hieronder gedefinieerd). Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie - met inbegrip van persoonlijke informatie - die door BRP over u is verzameld. Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over de procedures van BRP met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie die kan worden verstrekt door middel van toegang tot of gebruik van onze websites of diensten en producten of die op een andere wijze door ons kan worden verzameld.

In deze privacyverklaring wordt tevens uitgelegd hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft over, een wijziging wilt doorvoeren aan en iets wil verwijderen uit de persoonlijke informatie die BRP wellicht over u heeft. Wij adviseren ten sterkste dat u de tijd neemt deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor toekomstige referentie.

Als u een inwoner bent van Californië, geven de wetten van Californië u aanvullende rechten inzake het gebruik van uw persoonlijke informatie. Hiervoor raadpleeg Kennisgeving inzake privacy voor inwoners van Californië (alleen beschikbaar in Engels)

 

2.     PERSOONLIJKE EN NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ten behoeve van deze privacyverklaring

(a)   betekent “Persoonlijke informatie” informatie over een identificeerbare persoon; en

(b)   betekent ”Niet-persoonlijke informatie” informatie die niet kan worden gebruikt om u te identificeren (bijvoorbeeld geaggregeerde statistische gegevens).

Niet-persoonlijke informatie wordt niet als persoonlijke informatie beschouwd en het verzamelen of verwerken van niet-persoonlijke informatie is niet onderworpen aan de methoden inzake het verzamelen, gebruiken of bekendmaken waarop deze privacyverklaring betrekking heeft. Mededelingen inzake niet-persoonlijke informatie die in deze privacyverklaring staan vermeld, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden.

 

3.     WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Informatie die u aan ons verstrekt

Wij verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, taal waarin u communiceert, telefoonnummer, adres en e-mailadres wanneer u meer wilt weten over producten en diensten van BRP, wanneer u eigenaar wordt van een product van BRP of wanneer u contact opneemt met onze consumentendienstgroep voor assistentie bij uw producten van BRP of voor naverkoopdiensten.

Automatisch verzamelde informatie

Wij verzamelen automatisch informatie over u, zoals verzamelde informatie door gebruik te maken van cookies en vergelijkbare technologieën wanneer u gebruik maakt van onze websites, of die van onze dealers of distributeurs. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze websites, het besturingssysteem en de versie, uw IP-adres, uw algemene geografische locatie zoals aangegeven door uw IP-adres, uw browsertype, de webpagina's die u bekijkt op onze websites of die van onze dealers of distributeurs en of u al dan niet de beschikbare content op onze websites bekijkt en hoe u dit doet.

Verzamelde informatie van andere bronnen

Wij kunnen informatie over u ontvangen, zoals demografische informatie, van andere bronnen, met inbegrip van derden, zoals dealers en partners waarmee wij co-branding diensten aanbieden of gezamenlijke marketingactiviteiten ontplooien. Wij kunnen tevens informatie over u ontvangen van sociale media platforms zoals Facebook en Twitter (bijvoorbeeld wanneer u interactie met ons heeft via deze platforms). Wij beschermen gegevens verkregen van derden op basis van de procedures beschreven in deze privacyverklaring en wij passen tevens aanvullende beperkingen toe opgelegd door de gegevensbron.

Informatie verzameld van uw interacties met BRP

Wij hebben verschillende momenten gemarkeerd wanneer BRP mogelijk persoonlijke informatie van klanten kan verzamelen. De klantinteracties met BRP worden onderverdeeld in de volgende segmenten:

Leren over BRP

Wanneer u informatie over BRP verzamelt, bezoekt u virtueel of fysiek een website die wij vertegenwoordigen. Voorbeelden zijn onder andere browsen op onze website, opbellen van onze in-house verkoopvertegenwoordigers, fysiek bezoeken van een winkel van BRP, abonneren op nieuwsbrieven van BRP, deelnemen aan door BRP gesponsorde wedstrijden en loterijen of bijwonen van door BRP gesponsorde evenementen. Om meer te leren over producten van BRP kunt u vrijwillig persoonlijke informatie verstrekken, zoals uw naam, adres en e-mailadres tijdens deze interacties. Wij kunnen tevens online informatie over u verzamelen via cookies of vergelijkbare technologieën wanneer u onze websites bezoekt. Behoudens onze verplichtingen onder toepasselijke antispamwetgeving, gebruiken wij deze informatie om nieuws te delen over evenementen en producten aangeboden door BRP. Bovendien helpen IP-adressen ons bij het begrijpen van de geografische informatie over de bezoekers van onze websites, zodat wij onze websites voor iedereen kunnen verbeteren. 

Het is ons rechtmatig belang uw persoonlijke informatie te verwerken voor deze doeleinden.

Kopen van BRP-producten

Nadat u heeft besloten een BRP-product te kopen, bieden wij een manier voor klanten aan om direct bij ons te kopen op onze websites of bij een BRP-dealerbedrijf. Wanneer u van ons koopt, wordt gevraagd of u informatie wilt verstrekken, zodat wij uw aankoop kunnen voltooien. Wij gebruiken deze informatie om uw transactie te voltooien, met u op te volgen over uw aankoop, te helpen bij eventuele leveringskwesties, het omgaan met retouren, het aanbieden van naverkoopdiensten en andere kwesties gerelateerd aan de aankoop van uw BRP-producten.

Het verwerken van uw persoonlijke informatie voor dit doeleinde is nodig voor de prestaties van de overeenkomst die wij met u hebben.

Wij willen u erop attent maken dat wij geen betalings- of creditcardgegevens bewaren. Wij gebruiken betalingsinformatie alleen in combinatie met de aankoop van BRP-producten.

Registreren van uw BRP-producten

Als onderdeel van het registreren van uw BRP-product voor eigenaarschap, terugroeping en garantie verzamelt BRP informatie zoals naam, adres en e-mailadres. Het is verplicht deze informatie te verstrekken voor de registratie van uw BRP-product. Wij verzamelen deze informatie voor het vaststellen van de eigenaarschap van afzonderlijke BRP-producten, het uitvoeren van terugroepingen en het aanbieden van garantie en naverkoopdiensten.

Het is ons rechtmatig belang en in uw vitale belang voor wat betreft terugroepingen uw persoonlijke gegevens te verwerken voor deze doeleinden.

Hulp verkrijgen van BRP

Af en toe neemt u de beslissing contact op te nemen met onze consumentendienstgroep voor assistentie bij uw BRP-producten. Wij kunnen bepaalde gegevens van u of uw BRP-producten verzamelen om u de best mogelijke service te kunnen bieden. Wij verzamelen deze informatie om u de best mogelijke en meest efficiënte klantondersteuning te geven.

Het is ons rechtmatig belang uw persoonlijke informatie te verwerken voor deze doeleinden.

 

4.     HOE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

BRP gebruikt de gegevens die worden verzameld om u informatie over de beschikbare BRP-producten en -diensten te verstrekken, waaronder het gebruik van gegevens ter verbetering en personalisering van uw ervaringen. Wij gebruiken de gegevens tevens om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te informeren over uw account, beschikbare nieuwe BRP-producten of -diensten en veiligheidsupdates of andere soorten updates. BRP gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden:

Klantondersteuning

Wij gebruiken gegevens om te reageren op vragen van klanten, diagnosticeren van productproblemen, repareren van BRP-producten van de klant en het aanbieden van andere klantenservice en ondersteunende diensten.

Beveiliging, veiligheid en oplossen van geschillen

Wij gebruiken gegevens voor de bescherming van uw veiligheid, het opsporen en voorkomen van diefstal, het oplossen van geschillen en het naleven van onze overeenkomsten.

Communicatie, personalisatie, marketing en reclame

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om onze communicaties met u te leveren en te personaliseren. Behoudens onze verplichtingen onder toepasselijke antispamwetgeving, kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen via e-mail of andere vormen van elektronische communicatie om u te informeren over nieuwe BRP-producten of -diensten, u gepersonaliseerde service aan te bieden, u op de hoogte te stellen van een ondersteuningskwestie of u uit te nodigen deel te nemen aan een onderzoek.

 

Verkoop en naverkoop

Onze verkoop- en naverkoopdiensten gebruiken uw gegevens voor het verwerken van uw verkoop en het configureren en onderhouden van uw BRP-product. Wij verkrijgen uw contactgegevens, voertuigconfiguratiegegevens en uw verkoop- en service-informatie wanneer u een voertuig aankoopt, onderhoudt of repareert als onderdeel van de verkoop of naverkoopservice en gebruikt deze gegevens voor het aanbieden van de gewenste diensten en het informeren over kwesties met betrekking tot uw voertuig. Deze informatie is toegankelijk voor BRP voor het diagnosticeren van technische of overige kwesties met betrekking tot het aanbieden van deze diensten. voor het doorlopend verbeteren van de productkwaliteit, het controleren van informatie onder bepaalde omstandigheden, zoals garantieclaims of om te controleren of terugroepingen correct zijn uitgevoerd.

Werving en selectie

Wanneer u een sollicitatie verstuurt, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke informatie voor wervingsdoeleinden, voor het beheer van uw sollicitatie, voor het bepalen of uw cv past bij de functie waarop u hebt gesolliciteerd, voor communicatie met u over uw sollicitatie of de vacature die verder reikt dan uw oorspronkelijke sollicitatie, zodat we een beter inzicht krijgen in wie er solliciteren op functies bij BRP en hoe we BRP-vacatures aantrekkelijker kunnen maken voor sollicitanten.

Niet-persoonlijke informatie

Wij gebruiken ook niet-persoonlijke informatie. Zo kunnen wij bijvoorbeeld: 

(a)   geaggregeerde en/of geanonimiseerde gegevens verzamelen en analyseren voor het produceren van statistische gegevens voor onderzoeksdoeleinden en voor het ontwikkelen en verbeteren van onze BRP-producten en -diensten, waaronder het behouden en verbeteren van de prestaties van onze BRP-producten en -diensten en het ontwikkelen en toevoegen van nieuwe functies of mogelijkheden.

(b)   cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om u de meest relevante BRP-reclames aan te bieden. Door cookies en verzamelde gegevens te gebruiken, kunnen we doelgroepen maken die lijsten met gebruikers omvatten. We kunnen ze delen met geautoriseerde derden om mensen te kunnen bereiken die dezelfde interesses hebben als diegenen die de BRP-websites bezochten; en

(c)   een gecombineerde analyse en bedrijfsintelligentie ontwikkelen op basis waarvan wij kunnen handelen, beschermen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en kunnen rapporteren over de prestaties van onze bedrijfsactiviteiten.

 

5.     HOE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Door BRP verzamelde persoonlijke informatie kan worden overgebracht naar een beperkt aantal derden. In dit geval wordt uw persoonlijke informatie gedeeld met deze vertegenwoordigers of opdrachtnemers, maar alleen met het doel diensten uit te voeren namens en met instructies van BRP en in overeenstemming met deze privacyverklaring.

De informatie wordt gedeeld op een veilige wijze met behulp van een consistent beveiligingsprotocol tussen BRP en derden. Wanneer BRP de informatie met andere partijen deelt, zorgen wij dat zij uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze werd verstrekt en in overeenstemming met deze privacyverklaring.

De soorten derden waar wij informatie mee delen zijn: 

·         Gelieerde bedrijven en dochterondernemingen van BRP:

·         Geselecteerde marketingbureaus met inbegrip van callcenters die marketingcampagnes uitvoeren namens BRP;

·         Door BRP erkende dealerbedrijven en distributeurs;

·         Drukbedrijven;

·         Wervingsbureaus (uitsluitend gegevens die verzameld zijn in de context van werving); en

·         derden die dor ons of u geautoriseerd is om de persoonlijke informatie te verwerken voor het doel waarop deze privacyverklaring betrekking heeft.

BRP kan tevens persoonlijke informatie vrijgeven en/of overdragen aan derden in het geval van een voorgestelde of daadwerkelijke aankoop, verkoop (met inbegrip van faillissement, realisatie, executie of inbeslagname), lease, fusie, samenvoeging, joint venture, strategisch partnerschap of elk ander soort overname, verkoop, overdracht, doorgifte of financiering van alle of een deel van BRP of alle bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van BRP of een afdeling daarvan, zodat u dezelfde producten en diensten blijft ontvangen van derden.

Wij kunnen in een aantal gevallen, maar niet beperkt tot de eerder vermelde omstandigheden, niet-persoonlijke informatie vrijgeven.

 

6.     RECHTSGRONDEN VAN BRP VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

BRP gebruikt uw hierboven beschreven persoonlijke informatie zoals toegestaan door de verschillende privacywetten in de landen waarin wij werkzaam zijn. BRP volgt als zodanig de toepasselijke privacywetten om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de volgende principes:

·         BRP heeft uw goedkeuring verkregen;

·         indien nodig voor de prestaties van een contract;

·         BRP heeft een wettelijke verplichting om uw persoonlijke informatie te verwerken;

·         het is van vitaal belang voor een gegevenssubject;

·         en taak wordt uitgevoerd in het publieke belang, en

·         er is een wettelijk belang voor BRP om uw persoonlijke informatie te verwerken, behalve wanneer uw fundamentele rechten en vrijheden moeten prevaleren over dergelijke belangen.

BRP behoudt het recht voor persoonlijke informatie vrij te geven aan derden wanneer een wet, regelgeving, huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijk bevel dit van ons vraagt of er toestemming voor geeft.

 

7.     HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Uw informatie wordt zo lang als nodig bewaard voor het doel waarvoor de informatie is verkregen en voor andere toegestane aangrenzende doelen. In het geval dat informatie wordt gebruikt voor verschillende doelen, wordt deze bewaard tot het doel met de laatste periode is verlopen; echter, al het gebruik van de informatie voor het doel met een kortere periode wordt stop gezet nadat de periode is verlopen..

Uw persoonlijke informatie wordt veilig bewaard en toegang is strikt beperkt tot personen die de informatie moeten gebruiken voor het relevante doel.

Onze bewaartermijnen zijn gebaseerd op bedrijfsbehoeften en uw persoonlijke informatie die niet langer nodig is wordt veilig en onomkeerbaar geanonimiseerd of vernietigd.

 

8.     COOKIEBELEID

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst bij bezoek aan een website. Ze worden meestal gemaakt wanneer een nieuwe webpagina wordt geladen.

Cookies worden gebruikt voor het bewaren van niet-persoonlijke informatie voor het beheren van uw website-ervaring, zoals het type webbrowser Ze zijn ontwikkeld om een kleine hoeveelheid gegevens te bewaren voor een bepaalde gebruiker en website, zodat alleen die pagina's van een website worden weergegeven die relevant zijn voor een bepaalde gebruiker, en sommige pagina's bevatten script dat rekening houdt met de gegevens in een cookie en op die manier informatie over een bezoek aan de website (of een gerelateerde website) mee kan nemen naar het volgende bezoek. Cookies kunnen tevens voorkeursinformatie bewaren voor het aanpassen van uw website-ervaring. Bij de meeste webbrowsers kunt u cookies beheren via de instellingsvoorkeuren.

Wij gebruiken cookies voor het beheren van de websites en e-mailprogramma's van BRP.

Cookies en andere tracking-technologieën die worden gebruikt voor websites van BRP

Strikt noodzakelijke cookies

Altijd actief – Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Deze cookies leggen gegevens vast zoals inloggegevens, taalvoorkeur, browserinstellingen en automatisch ingevulde formulieren. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer deze cookies worden gebruikt of deze te blokkeren. Houd er rekening mee dat sommige delen van de website mogelijk niet werken als u deze cookies blokkeert.

Facebook-pixel

Deze cookies worden door BRP en Facebook gebruikt voor het meten, opbouwen en verbeteren van doelgroepen voor Facebook-reclame. Dit werkt door de unieke identificatie van uw browser en apparaat en door ervoor te zorgen dat BRP haar Facebook-reclamecampagnes aan gebruikers toont die mogelijk in dergelijke reclame geïnteresseerd zijn. Dit wordt gedaan door te analyseren met welke inhoud een gebruiker interactie heeft.

Marketing-cookies

Deze cookies wordt door BRP en derden gebruikt voor het opbouwen van uw interesseprofiel, zodat we u relevante communicatie kunnen laten zien en wij inzicht krijgen in de prestaties van advertenties. xx Ze houden informatie bij zoals browser- en apparaat-id, het aantal unieke bezoekers, het aantal klikken op advertenties en de meest recent geladen pagina's. Ze worden ook gebruikt om consumentprofielen op te bouwen, waaronder het tonen van advertenties op basis van producten die bekeken worden of de handelingen die op BRP-websites verricht worden. Door het uitschakelen van deze cookies ontvangt u geen gerichte reclame via verschillende websites.

Cookies m.b.t. retargeting/gedrags/statistieken

Deze cookies worden door BRP en derden gebruikt om doelgroepen op te bouwen, waaronder lijsten met gebruikers die op een bepaalde wijze interactie met de BRP-website hebben gehad. Deze cookies bevatten noch identificatiecodes noch enige andere persoonlijke identificeerbare informatie.

Uw cookie-instellingen

U kunt op elk moment sommige of alle cookies onder de geavanceerde instellingen van uw browser uitschakelen. Ga voor meer informatie over het uitschakelen van cookies naar https://cookies.insites.com/disable-cookies/

Clear GIF's

Clear GIF's (soms ook webbeacons, webbugs of pixeltags genoemd) zijn uiterst kleine graphics met een unieke id en hebben een gelijksoortige functie als cookies. In tegenstelling tot cookies, zijn Clear GIF's onzichtbaar geïntegreerd in webpagina's en worden ze niet opgeslagen op uw harde schijf.  Deze 'áfbeeldingen' worden automatisch in uw browser/apparaat geladen wanneer u onze website bezoekt of een e-mail met html-format van ons opent en ons daarmee laat weten dat u een bepaalde pagina bezocht of een e-mail hebt geopend. Met Clear GIF's hebben wij de mogelijkheid eenvoudige gebruikstransacties vast te leggen die gerelateerd zijn aan onze websites en aan e-mail die wij versturen. Zo krijgen wij inzicht in het gebruik en de doeltreffendheid van onze website en communicaties. Wij kunnen Clear GIF's inzetten voor het volgen van de activiteiten van onze bezoekers, het beheer van content en het compileren van gebruiksstatistieken. Wij en onze externe serviceproviders gebruiken mogelijk ook Clear GIF's in e-mails die wij onze klanten sturen in html-formaat. Zo kunnen wij de e-mailresponspercentages volgen, in kaart brengen wanneer onze e-mailberichten worden bekeken en volgen of ze worden doorgestuurd. Clear GIF's kunnen worden geblokkeerd met een toepassing van een derde partij, zoals Ghostery (https://www.ghostery.com) of, in het geval van e-mailberichten, door uw instellingen te wijzigen zodat het downloaden van afbeeldingen wordt voorkomen (mits uw  e-mailclient deze functionaliteit ondersteunt).

Analyseprogramma's van derden.

Wij maken gebruik van geautomatiseerde apparaten en toepassingen, zoals Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245) (klik op deze link om u af te melden (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Wij maken daarnaast gebruik van diensten die ons inzicht geven in de wensen van klanten en ons platform en de gebruikservaring optimaliseren. Deze diensten maken gebruik van cookies en andere technologieën om gegevens over het gedrag van gebruikers te verzamelen (door te volgen hoeveel tijd gebruikers op bepaalde pagina's blijven, op welke links gebruikers klikken, wat gebruikers leuk vinden en wat niet) en over hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), het schermformaat van het apparaat, het apparaattype (uniek apparaat-id), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal die wordt gebruikt op onze website). Deze informatie wordt opgeslagen in een gepseudonimiseerd gebruiksprofiel en wordt niet gebruikt voor de identificatie van individuele gebruikers noch in combinatie met verdere gegevens over een individuele gebruiker.

 

9.     HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

BRP onderneemt pogingen die commercieel redelijk zijn om te zorgen dat bij u verzamelde persoonlijke informatie wordt beschermd tegen verlies en ongeoorloofde toegang. Deze bescherming geldt met betrekking tot informatie opgeslagen in elektronisch formaat en op papier. Toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt tot personen die een bedrijfsbehoefte hebben die consistent is met de reden waarom de informatie is verstrekt. Bovendien gebruikt BRP algemeen geaccepteerde informatiebeveiligingstechnieken zoals firewalls en toegangsbeheerprocedures ter bescherming van persoonlijke informatie tegen verlies en ongeoorloofde toegang.

Waar we serviceproviders inzetten die mogelijk toegang hebben tot uw persoonlijke informatie, eisen we van hen dat zij privacy- en beveiligingsstandaarden hanteren die vergelijkbaar zijn met die van ons. Wij gaan contracten aan met onze serviceproviders en nemen ook andere maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke informatie te behouden en te voorkomen dat die voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Internationale overdracht van persoonlijke gegevens

Bij het delen van gegevens met derden kan uw persoonlijke informatie worden overgebracht naar landen waar gegevensbeschermingswetten een lagere beschermingsstandaard voor uw persoonlijke informatie kunnen bieden dan uw eigen land, met inbegrip van de Verenigde Staten van Amerika. Wij nemen het beschermen van uw persoonlijke informatie zeer serieus en hebben adequate mechanismen ontwikkeld ter bescherming van deze informatie tijdens internationale overdracht. Wij zullen uw persoonlijke informatie overdragen in overeenstemming met geldende gegevensbeschermingswetten en zullen geschikte garanties implementeren om te zorgen dat uw persoonlijke informatie adequaat wordt beveiligd in overeenstemming met geldende gegevensbeschermingswetten. Wij willen u erop wijzen dat wanneer overdracht van uw persoonlijke informatie naar een ander land plaatsvindt, dit onderworpen zal zijn aan de wetten van het rechtsgebied waarin het land zich bevindt.

Voor persoonlijke informatie over ingezetenen van de Europese Unie, wordt voordat de overdracht plaatsvindt nauwkeurig gecontroleerd of deze binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 is. Dit is deels afhankelijk van het oordeel van de Europese Commissie over de adequaatheid van de beveiliging van persoonlijke informatie die van toepassing is in het ontvangende land. Dit kan na verloop van tijd veranderen.

 

10.  LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Op onze websites kunnen links naar websites van derden staan. U dient er rekening mee te houden dat beheerders van gekoppelde websites tevens uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen (met inbegrip van informatie die is gegenereerd via het gebruik van cookies) wanneer u via een link op deze websites komt. BRP is niet verantwoordelijk voor de manier waarop dergelijke derden uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt of vrijgeeft; het is dus van belang dat u zichzelf bekend maakt met hun privacyverklaringen alvorens uw persoonlijke informatie te verstrekken.

 

11.  DE PRIVACY VAN KINDEREN BESCHERMEN

De websites van BRP zijn niet gericht op of bedoeld voor gebruik door kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonlijk identificeerbare informatie registreren bij of verstrekken aan BRP zonder toestemming van een ouder of een wettelijke voogd.

 

12.  WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

BRP behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring zonder kennisgeving op elke willekeurig tijdstip aan te passen. De privacyverklaring die op deze website wordt gepubliceerd, wordt beschouwd als de privacyverklaring die op dat moment van kracht is en de datum bovenaan de privacyverklaring zal worden bijgewerkt teneinde de ingangsdatum te weerspiegelen. We raden u aan de website regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van wijzigingen in deze privacyverklaring.

 

13.  UW RECHTEN OVER UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

U kunt BRP vragen welke persoonlijke informatie wij over u hebben en u kunt ons vragen deze te corrigeren indien deze onnauwkeurig is.

U kunt ons vragen het aan u versturen van communicaties van commerciële aard te stoppen. De meest eenvoudige manier is het intrekken van uw toestemming, wat u op elk willekeurig tijdstip kunt doen door te klikken op de link voor afmelden aan het einde van een nieuwsbrief of door te e-mailen, te schrijven of te bellen met behulp van de onderstaande contactgegevens. Houd er echter rekening mee dat wanneer u dit doet, u uw toestemming intrekt voor het ontvangen van commerciële communicatie van BRP, maar dat u mogelijk nog wel commerciële communicatie blijft ontvangen van dealers en distributeurs. Zij maken immers gebruik van hun eigen onafhankelijke toestemmingsbeheer.

U kunt ons vragen om het verwerken van uw persoonlijke informatie volledig te stoppen en/of deze uit onze database te verwijderen. Houd er rekening mee dat wanneer u ons vraagt het verwerken van uw persoonlijke informatie te stoppen of uw persoonlijke informatie te verwijderen uit onze database, BRP deze vraag naast zich neer mag leggen wanneer BRP verplicht is met u te communiceren over zaken die gerelateerd zijn aan gezondheid en veiligheid, zoals terugroepingen of garanties die betrekking hebben op uw BRP-product(en).

BRP heeft voor het afhandelen van uw verzoeken relevante informatie of details nodig om u te kunnen identificeren.

U kunt ons helpen de nauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie te behouden door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in deze informatie. U kunt als volgt contact met onze Privacy Officer opnemen wanneer u vragen heeft over de privacyverklaring van BRP of wanneer u een klacht heeft over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, waaronder ons gebruik van serviceproviders buiten het rechtsgebied van uw verblijfsplaats:

E-mail: privacyofficer@brp.com

PER POST: Bombardier Recreational Products Inc.
 T.a.v. Legal Services
726, St-Joseph Street
Valcourt, Quebec
J0E 2L0
Canada

Wij zijn toegewijd om met u te werken voor het verkrijgen van een eerlijke oplossing bij een klacht of een kwestie die u wellicht heeft over het gebruik van uw persoonlijke informatie. Mocht u echter in de overtuiging zijn dat wij u niet hebben kunnen helpen bij uw klacht of kwestie, dan heeft u wellicht het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (als deze in uw land bestaat) of de toezichthoudende autoriteit in uw land.