Brandgevaar in behuizing CVT-riem wanneer een rupsbanden kit in de sneeuw wordt gebruikt


Geachte eigenaar van een Can-Am®-product,

BRP voert een terugroepactie uit voor enige Can-Am Defender/Traxter voertuigen modeljaren 2020 en 2021 met HD10 motor, waarin een rupsbanden kit zou kunnen zijn geïnstalleerd en die dan bij sneeuw werden gebruikt. 

Uit onze gegevens blijkt dat u een voertuig bezit dat hier mogelijk bij betrokken is.

Wat is het potentiële probleem?

Als op de betrokken voertuigen een rupsbanden kit werd geïnstalleerd en ze in de sneeuw werden gebruikt zonder dat de CVT-ingang werd verplaatst, kan de standaard CVT-luchtinlaat geheel met sneeuw worden verstopt. In zo’n toestand kan de aandrijfriem bij hoge belasting worden oververhit en in stukken breken, en er kan een brand ontstaan in de CVT-behuizing. Dit kan leiden tot ernstige schade aan het voertuig en ernstig, of zelfs de dodelijk letsel.

Over welke modellen gaat het?

Alle Can-Am® Defender modellen modeljaren 2020-2021 met een HD10-motor die werden omgebouwd met een BRP- of aftermarket-rupsbandenkit en bij sneeuw werden gebruikt, en waarin de BRP verplaatsingskit voor de CVT-luchtinlaat niet werd gemonteerd.

Wat moet u doen? 

Als in uw voertuig achteraf een rupsbandenkit werd geïnstalleerd, bij sneeuw wordt gebruikt, maar waarin de BRP-verplaatsingskit voor de luchtinlaat NIET werd gemonteerd,

 • neem dan contact op met een erkende BRP Can-Am Off-Road dealer en maak een afspraak om de terugroepactie om veiligheidsredenen aan uw voertuig te laten uitvoeren. De dealer zal dan een BRP verplaatsingskit voor de CVT-luchtinlaat installeren. De uitvoering van deze wijziging duurt 1 uur.

 • BRP betaalt de kosten van de verplaatsingskits en de installatie voor voertuigen die werden omgebouwd met een rupsbandenkit die werd aangeschaft vóór 17 juni 2021.

 • De verplaatsingskit voor modellen die zijn uitgerust met een snorkel is verkrijgbaar vanaf 31 oktober 2021.  Voor de andere modellen is de kit reeds verkrijgbaar.
   
 • Hoewel BRP ter wille van de veiligheid betaalt voor de verplaatsingskits voor voertuigen met een aftermarket-rupsbandenkit, adviseert BRP zijn klanten uitdrukkelijk BRP-toebehoren aan te schaffen.
   
 • Als er nog geen verplaatsingskit werd gemonteerd, adviseert BRP dat u de CVT-inlaat bij dikke sneeuwlagen onderzoekt, om veilig te stellen dat deze niet verstopt is.  Als u verstopping vaststelt, verwijder de sneeuw dan voorzichtig uit het filter. 

 

 

Locatie van de voorraad CVT voor modellen met snorkel

Locatie van de voorraad CVT voor modellen zonder snorkel

Als uw voertuig NIET met een rupsbandenkit werd omgebouwd,

 • hoeft het NIET te worden aangepast. 
 • Als u in toekomst ooit een rupsbandenkit wilt laten installeren, neem dan contact op met uw BRP-dealer.

Als uw voertuig een rupsbandenkit heeft, maar NIET bij sneeuw wordt gebruikt,

 • Berg deze brief dan bij uw bedieningshandleiding in het voertuig op, zodat hij vindbaar blijft en voor toekomstige bezitters beschikbaar blijft.

Als in uw voertuig een rupsbandenkit werd geïnstalleerd, bij sneeuw wordt gebruikt, en reeds de BRP-verplaatsingskit voor de CVT-luchtinlaat heeft,

 • hoeft het NIET te worden aangepast. 

Ondanks de aanwezigheid van aftermarket-aanpassingen wordt deze service toch kostenloos uitgevoerd. Ondanks de aanwezigheid van deze aanpassingen zal een bestaande garantie of bestaand onderhoudscontract geldig blijven terwijl de service wordt uitgevoerd.

Wat moet u doen als u denkt dat dit bericht u per vergissing is toegestuurd?

Dit bericht werd u verstuurd volgens de recentste informatie in ons bezit. Als u dit voertuig niet langer in uw bezit hebt of bepaalde informatie in dit bericht onjuist is, vragen we u zo snel mogelijk contact op te nemen met BRP.

Uw veiligheid staat bij ons voorop en het is voor ons belangrijk dat u tevreden blijft met onze producten. Wij verontschuldigen ons voor mogelijk ongemak en zijn toegewijd om dit proces zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

We danken u voor uw onmiddellijke aandacht in deze kwestie.
Hoogachtend,
BRP Customer Services Department

Heeft u nog vragen, heeft u hulp nodig of zoekt u uw dichtstbijzijnde erkende BRP dealer:

Ga naar: www.brp.com

Of bel: +32 9 218 26 00