Har du koll på kraven som gäller för ATV/SSV-traktor i Sverige

En SSV eller terrängfordon är billigare än en pickup eller traktor, ger bättre rörlighet över olika typer av terräng och kan användas vid en mängd olika uppgifter med hjälp av olika redskap.

 

Traktor A eller B? Det är frågan ...

Sedan 2016 kan nu en fyrhjuling registreras som traktor A (tidigare benämning T3A) eller B. En traktor är avsedd för att dra andra fordon eller arbetsredskap i exempelvis jord- eller skogsbruk. Den får köras på allmänna vägar och gator.

 

För båda typerna gäller:

De har en mindre registreringsskylt i plåt i rektangulärt format, en backspegel som ofta sitter monterad på lastracket fram samt godkänd belysning, blinkers etc.

- Får framföras på allmän väg

- Får köras i terräng i arbetssyfte

- Terrängfordon försäkring; samtliga fyrhjulingar är trafikförsäkringspliktiga oavsett om de är registrerade eller inte, även om de används inom inhägnat område. Försäkringspremien är billig tack vare traktorregistreringen.

- Avdragsgill för näringsidkare som kan påvisa att verksamheten har behov av en traktorregistrerad ATV

- ATV traktor får dra släp på allmän väg

 

För en ATV/SSV-traktor typ A gäller följande:

- Ska vara registrerad som traktor a och försedd med registreringsskylt fram. 

- Är konstruerad för en hastighet av högst 40 km/tim 

- Körkort fyrhjuling traktor A; Traktor ATV får köras på allmänna vägar och gator (ej motorled) av förare med B-körkort från 18 år eller traktorkort (AM-körkort) från 15 år (på en gårds ägor krävs inte körkort eller traktorkort för kortare sträckor, exempelvis från och till en arbetsplats på privat egendom). 

- Fyrhjulingen ska vara försedd med skylt som visar att det är ett långsamtgående fordon (LGF-skylt). 

- Ska köras på vägrenen eller så långt till höger som möjligt

- Normalt sett behöver inte Traktor-a kontrollbesiktigas om de inte används i yrkesmässig trafik eller som uthyrningsfordon

- Ej skattepliktiga, ATV hamnar i skatteklass 2 för traktorer (under 2 ton)

 

För ATV traktor typ B gäller följande:

- Ska vara registrerad som traktor b och försedd med registreringsskylt fram. 

- Är konstruerad för en hastighet som överstiger 40 km/h

- Får köras i max 50 km/h

- KM-skylt som visar 50 km/h

- Får köras på allmänna vägar och gator av den som har B-körkort 

- Skyddshjälm ska användas om ATV/SSV-traktorn inte har karosseri (nytt från januari 2016).

- Ska köras på körbanan

- Kontrollbesiktning obligatorisk sedan 2018, första gången efter 4 år sedan vartannat år

 

FÅR JAG KÖRA MIN FYRHJULING I SKOGEN? 

I Sverige är terrängkörning tillåtet endast för nyttotrafik såsom skogsbruk eller jordbruk även på egen mark. Det är grundregeln. Och det finns få undantag. Fyrhjulingar är visserligen ofta konstruerade för att kunna ta sig fram i terrängen men får i stort sett bara användas i terräng i samband med jord- och skogsbruk. De kan även användas i terräng i samband med viss typ av yrkesverksamhet, som exempelvis vid parkarbete. 

Det är viktigt att du väljer din färdväg och hastighet så att du inte stör vare sig djur eller människor och mark och växtlighet inte skadas. Högertrafik vid möte gäller även ute i terräng med din ATV/SSV och andra trafikregler som för omkörning, väjningsplikt och högerregeln gäller. 

Mycket nöje med din ATV/SSV-traktor!

Du kanske också gillar

 • Köpguide för Can-Am terränghjulingar

  Köpguide för Can-Am terränghjulingar  LÄS MER
 • Köpguide för Can-Am terrängfordon

  Köpguide för Can-Am terrängfordon  LÄS MER
 • Behöver man ett körkort för att köra ett terrängfordon?

  Behöver man ett körkort för att köra ett terrängfordon?  LÄS MER