Slitage på främre kedjehjul – potentiell förlust av framåtdrivning

 

Bäste BRP-kund,

 

Detta meddelande skickas till dig i enlighet med tillämpliga lagar. BRP har kommit fram till att en defekt förekommer som rör motorfordonets säkerhet på följande fordon. BRP genomför därför en säkerhetsåterkallelse.

 

Enligt våra register är du ägare av ett fordon som eventuellt berörs.

 

Vad är det potentiella problemet? 

Det främre kedjehjulet kan vara defekt och slitas i förtid. Med tiden kan fordonets förlora sin framåtdrivning.
Om fordonets framåtdrivning går förlorad ökar krockrisken.

 

Vilka modeller berörs?

Vissa 2015–2019 års Can-Am® Spyder RT- och F3-fordon

 

Vad ska du göra?

  • BRP reparerar ditt fordon utan kostnad.
  • BRP kommer att erbjuda en temporär reparationsprocedur. Proceduren kommer att fungera som en tillfällig lösning tills bytet av det främre kedjehjulet är tillgängligt eftersom alla främre kedjehjul kommer att behöva bytas. Proceduren kommer att vara tillgänglig hos din återförsäljare från den 30 juni och bör ta mindre än en timme.
  • Delarna för den slutliga reparationen kommer gradvis att vara tillgängliga i mycket begränsade antal under en längre period, på grund av begränsningar i leveranskedjan. Bytesproceduren bör vara tillgänglig hos din återförsäljare från den 30 augusti och bör ta mindre än en timme.
  • Slitaget uppstår under användningstiden och varierar mellan olika fordon. Vid förlust av framåtdrivningen, så bibehålls styr- och bromsfunktionerna, men det går inte att behålla hastigheten. Om du fortsätter att köra fordonet före kedjehjulsbytet rekommenderar vi att du uppsöker återförsäljarna för den temporära reparationsproceduren.

 

Om du leasade detta fordon:

  • Skicka en kopia av detta brev till leasegivaren inom tio arbetsdagar efter den dag du tog emot detta brev.
  • Du ska göra detsamma med alla framtida brev om denna säkerhetsåterkallelse.

 

Vad du ska göra om du tror att du har fått detta meddelande av misstag:

Detta meddelande skickades till dig i enlighet med den senaste information vi har tillgänglig.

Om du inte längre äger detta fordon eller om någon eller några av uppgifterna beträffande ditt namn eller adress är felaktiga, kontakta BRP så snart som möjligt.

 

Din säkerhet och att du fortsätter att vara nöjd med våra produkter är en prioritet för oss. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan orsaka dig och fortsätter att arbeta med att underlätta processen så mycket vi kan.

 

Tack för att du genast vidtar lämpliga åtgärder med hänsyn till detta ärende.

 

Med vänlig hälsning

 

BRP:s kundtjänst

Om du har frågor eller behöver hjälp, eller för att hitta den närmaste auktoriserade återförsäljaren av BRP: