Slitage på främre kedjehjul – potentiell förlust av framåtdrivning

 

Bäste BRP-kund, 

 

Efter det tidigare meddelandet som skickades ut i maj 2022, skickar vi nu detta uppdaterade meddelande i enlighet med tillämplig lagstiftning. BRP har kommit fram till att en defekt förekommer som rör motorfordonets säkerhet på följande fordon. BRP genomför därför en säkerhetsåterkallelse. 

 

Enligt våra register är du ägare av ett fordon som eventuellt berörs.

 

Vad är det potentiella problemet? 

Det främre kedjehjulet kan vara defekt och slitas i förtid. Med tiden kan fordonets förlora sin framåtdrivning. Om fordonets framåtdrivning går förlorad ökar krockrisken.

 

Vilka modeller berörs?

Vissa Can-Am® Spyder RT och F3 från 2015-2019

 

Vad ska du göra?

 • Den slutliga reparationen är att byta ut det främre kedjehjulet och kedjehjulets skruv.  Bytesproceduren bör ta mindre än en timme.

 • På grund av begränsningar i leveranskedjan kommer delarna för den slutliga reparationen gradvis bli tillgängliga i ett mycket begränsat antal under en längre tidsperiod med början 14 november.

 • Kontakta din auktoriserade BRP Can-Am-återförsäljare och boka in en tid för attutföra denna säkerhetsåterkallelse på fordonet.

 • BRP kommer att fortsätta erbjuda en provisorisk reparationsprocedur. Denna procedur fungerar som en provisorisk lösning tills delarna för den slutliga reparationen finns i tillräcklig mängd. Proceduren utförs av din återförsäljare och bör ta mindre än en timme.

 • BRP reparerar ditt fordon utan kostnad.

 • Slitaget uppstår över tid och varierar mellan fordon. Vid bortfall av framåtdrivningen kommer du att behålla styr- och bromsfunktionerna, men du kommer inte att kunna hålla hastigheten. Kontakta din återförsäljare för att byta kedjehjulet och kedjehjulsskruven. Om du fortsätter att köra ditt fordon innan denna slutliga reparation, rekommenderar vi att du kontaktar din återförsäljare för den provisoriska reparationsproceduren.

 • Om du leasade detta fordon:

  • Skicka en kopia av detta brev till leasegivaren inom tio arbetsdagar efter den dag du tog emot detta brev.

  • Gör detsamma med alla framtida brev om denna säkerhetsåterkallelse.

 

Vad du ska göra om du tror att du har fått detta meddelande av misstag:

Detta meddelande skickades till dig i enlighet med den senaste information vi har tillgänglig.

Om du inte längre äger detta fordon eller om någon eller några av uppgifterna beträffande ditt namn eller adress är felaktiga, kontakta BRP så snart som möjligt.

 

Din säkerhet och att du fortsätter att vara nöjd med våra produkter är en prioritet för oss. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan orsaka dig och fortsätter att arbeta med att underlätta processen så mycket vi kan.

 

Tack för att du genast vidtar lämpliga åtgärder med hänsyn till detta ärende. 

 

Med vänlig hälsning

 

BRP:s kundtjänst

Om du har frågor eller behöver hjälp, eller för att hitta den närmaste auktoriserade återförsäljaren av BRP: