INTEGRITETSPOLICYSenast uppdaterad: 06/12/2020

 

Innehållsförteckning

1.            Omfattning och syfte

2.            Personlig information och icke-personlig information

3.            Vilken typ av Personuppgifter samlar vi in

4.            Hur vi använder dina Personuppgifter

5.            Hur vi lämnar ut dina Personuppgifter

6.            BRP:s rättsliga grunder för behandling av dina Personuppgifter

7.            Hur länge vi behåller dina Personuppgifter

8.            Cookie policy

9.            Hur vi skyddar dina Personuppgifter

10.          Länkar till tredje parters webbplatser

11.          Skydd av barns integritet

12.          Ändringar i denna sekretesspolicy

13.          Dina rättigheter till dina Personuppgifter

 

1.            OMFATTNING OCH SYFTE

Bombardier Recreational Products Inc., BRP US Inc., BRP European Distribution SA., (tillsammans med sina dotterbolag och filialer, "BRP", "vi", "oss") är världsledande inom världen av motorsportfordon och framdrivningssystem.

Vi är fast beslutna att skydda din integritet och är öppna över hur vi samlar in, använder och lämnar ut dina Personuppgifter (enligt nedanstående definition). Denna sekretesspolicy gäller information, inklusive Personuppgifter, som samlats in om dig av BRP. Syftet med denna sekretesspolicy är att informera dig om BRP:s tillvägagångssätt vid insamling, användning och utlämning av Personuppgifter som kan tillhandahållas genom åtkomst till, eller användning av, våra webbplatser eller tjänster och relaterade produkter, eller som har samlats in av oss på annat sätt.

Denna sekretesspolicy förklarar även hur du kan kontakta oss om du har frågor om, vill göra en ändring av eller ta bort några Personuppgifter som BRP har sparat om dig. Vi rekommenderar uttryckligen att du tar dig tid att läsa denna sekretesspolicy och sparar den för framtida bruk.

Om du är bosatt i Kalifornien kan lagstiftningen i Kalifornien ge dig ytterligare rättigheter beträffande vår användning av din personliga information. För att läsa mer om dina integritetsrättigheter i Kalifornien kan du se vårt Sekretessmeddelande för invånare i Kalifornien (endast på engelska).

 

2.            PERSONLIG INFORMATION OCH ICKE-PERSONLIG INFORMATION

För syftet med denna sekretesspolicy,

(a)           betyder "Personlig information" information om en identifierbar person och

(b)           ”Icke-personlig information” betyder information som inte kan användas för att identifiera dig (såsom aggregerade statistiska uppgifter).

Icke-personlig information utgör inte personlig information och insamling eller behandling av icke-personlig information är inte föremål för insamling, användning eller utlämnade av metoder som avses i denna sekretesspolicy. Alla yttranden om icke-personlig information som görs i denna sekretesspolicy tillhandahålls endast för informationsändamål.

 

3.            VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Information som du har tillhandahållit oss

Vi samlar in information du frivilligt tillhandahåller oss såsom ditt namn, språket för kommunikation, telefonnummer, adress och e-postadress när du vill lära dig mer om BRP-produkter och tjänster, när du blir ägare till en BRP-produkt eller när du kontakta vår konsumenttjänstgrupp för hjälp med dina BRP-produkter eller för kundtjänst.

Information som samlas in automatiskt

Vi samlar automatiskt in information om dig såsom information som samlas in av cookies och liknande tekniker när du använder våra webbplatser eller våra återförsäljares eller distributörers webbplatser. Vi kan till exempel samla in information om den typ av enhet du använder för att få åtkomst till våra webbplatser, operativsystem och version, din IP-adress, din allmänna geografiska position enligt din IP-adress, din webbläsartyp, vilka sidor du besöker på våra eller våra återförsäljares eller distributörers webbplatser och om och hur du interagerar med innehållet på sådana webbplatser.

Information som samlas in från andra källor

Vi kan ta emot information om dig såsom exempelvis demografisk information från andra källor, inklusive från tredje part såsom återförsäljare och partner med vilka vi erbjuder tjänster under samma varumärke eller utför gemensamma marknadsaktiviteter. Vi kan även ta emot information om dig från sociala medie-plattformar som exempelvis Facebook och Twitter när du interagerar med oss på de plattformarna. Vi skyddar data som inhämtats från tredje part enligt den praxis som beskrivs i denna sekretesspolicy och vi tillämpar även ytterligare restriktioner som datakällan kräver.

Information som samlas in från dina interaktioner med BRP

Vi har identifierat olika tillfällen då BRP potentiellt skulle kunna samla in Personuppgifter från kunder. Kundinteraktionen med BRP har delats upp i följande segment:

Få mer information om BRP

När du samlar in information om BRP kan du virtuellt eller fysiskt besöka en webbplats, surfa på vår webbplats, ringa våra interna säljrepresentanter, fysiskt besöka en BRP-ägd butik, prenumerera på BRPs nyhetsbrev, delta i BRP-sponsrade tävlingar och lotterier eller delta i BRP-sponsrade evenemang. För att få mer information om BRP-produkter kan du frivilligt ge oss Personuppgifter såsom namn, adress och e-postadress vid sådana interaktioner. Vi kan även samla information om dig online via cookies eller liknande teknik när du besöker våra webbplatser. Med förbehåll för våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning mot skräppost använder vi denna information för att dela nyheter om evenemang och om produkter som erbjuds av BRP. Dessutom hjälper IP-adresser oss att bättre förstå geografisk information om besökare på våra webbplatser så att vi kan förbättra våra webbplatser för alla. 

Det är ett berättigat intresse för oss att behandla dina Personuppgifter för dessa ändamål.

Köpa BRP-produkter

Om du bestämmer dig för att köpa en BRP-produkt erbjuder vi sätt att köpa direkt från oss via våra webbplatser eller hos en BRP-återförsäljare. När du köper från oss uppmanas du att lämna uppgifter så att vi kan slutföra ditt köp. Vi använder dessa uppgifter för att slutföra transaktionen, följa upp med dig om ditt köp, hjälpa dig med eventuella leveransproblem, hantera returer, erbjuda kundtjänst och hjälpa till med andra problem som rör köpet av dina BRP-produkter.

Att behandla dina Personuppgifter för detta ändamål är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Observera att vi inte sparar några betalnings- eller kreditkortsuppgifter. Vi använder endast betalningsinformation i samband med köp av BRP-produkter.

Registrering av dina BRP-produkter

Som en del av registreringen av din BRP-produkt för ägande-, säkerhetsåterkallelse- och garantiändamål samlar BRP in uppgifter såsom namn, adress och e-postadress. Du måste ange denna information för att registrera din BRP-produkt. Vi samlar in dessa uppgifter för att fastställa äganderätten till enskilda BRP-produkter, utföra eventuella säkerhetsåterkallelser och erbjuda garanti- och eftermarknadsservice till dig.

Det är vårt berättigade intresse, och av avgörande intresse för dig när det gäller säkerhetsåterkallanden, att behandla dina Personuppgifter för dessa ändamål.

Få hjälp från BRP

Ibland kan du behöva kontakta vår kundtjänst för hjälp med dina BRP-produkter. För att kunna erbjuda dig bästa möjliga service, kan det hända att vi samlar in vissa uppgifter från dig eller dina BRP-produkter. Vi samlar in dessa uppgifter för att ge dig bästa möjliga och mest effektiva kundsupport.

Det är ett berättigat intresse för oss att behandla dina Personuppgifter för dessa ändamål.

 

4.            HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

BRP använder uppgifterna vi samlar in för att tillhandahålla information om BRP-produkter och tjänster i vårt utbud vilket även omfattar data för att förbättra och göra din upplevelse mer personlig. Vi använder även uppgifterna för att kommunicera med dig, exempelvis för att ge råd om ditt konto, nya produkter eller tjänster från BRP, säkerhetsuppdateringar och andra typer av uppdateringar. BRP använder uppgifterna för följande ändamål:

Kundsupport

Vi använder uppgifter för att svara på kundförfrågningar, felsöka produktproblem, reparera kunders BRP-produkter och tillhandahålla andra kundsupporttjänster.

Säkerhet, stöldskydd och tvistlösning

Vi använder data för att skydda din trygghet och säkerhet, för att upptäcka och förhindra stöld, för att lösa tvister och för att upprätthålla våra avtal.

Kommunikation, personalisering, marknadsföring och reklam

Vi använder uppgifterna vi samlar in för att skicka och personalisera vår kommunikation med dig. Vi kan exempelvis – underlagt våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning mot skräppost – kontakta dig via e-post eller någon annan form av elektronisk kommunikation för att informera dig om nya produkter eller tjänster från BRP, för att erbjuda personaliserad service, för att uppdatera dig om ett supportärende eller med en inbjudan om att delta i en undersökning.

Försäljning och kundtjänst

Vid fordonsförsäljning och kundtjänst används dina uppgifter för att behandla ditt köp samt konfigurera och serva ditt BRP-fordon. Vi erhåller din kontaktinformation, fordonsinformation och konfigurationsinformation samt försäljnings- och serviceinformation när du köper, servar eller reparerar ett fordon från eller genom våra fordonsförsäljning och kundtjänst som en del av försäljningen eller tjänsten och kommer att använda den för att tillhandahålla de tjänster du begär och meddela dig om problem i relation till ditt fordon. Den här informationen kan kommas åt av BRP för att felsöka tekniska eller andra problem relaterade till leveransen av dessa tjänster, för att kontinuerligt förbättra produktkvaliteten, för att kontrollera information under vissa omständigheter, t.ex. i samband med garantikrav eller för att kontrollera om återkallelser har utförs korrekt.

Anställning och rekrytering

När du skickar in en jobbansökan samlar vi in och behandlar dina Personuppgifter för rekryteringsrelaterade ändamål, för att hantera din ansökan, för att avgöra om din ansökan matchar den roll som du sökte för, att kommunicera med dig angående din ansökan eller andra roller bortom omfattningen av din ursprungliga ansökan och för att bättre förstå vem som ansöker om BRP-positioner och hur man bättre kan locka sökande till BRP-jobb.

Icke-personlig information

Vi använder även icke-personlig information. Vi kan till exempel: 

(a)           Samla in och analysera aggregerad och/eller avidentifierad information för att producera statistiska data för forskningsändamål och för att utveckla och förbättra våra BRP-produkter och tjänster, inklusive upprätthålla och förbättra prestandan hos våra BRP-produkter och tjänster samt utveckla och lägga till nya funktioner eller kapaciteter.

(b)           Använda cookies och liknande tekniker för att ge dig den mest relevanta BRP-reklamen. Med hjälp av cookies och insamlade data kan vi skapa målgrupper som innehåller listor över användare och dela dem med behöriga tredje parter för att nå personer som kan ha liknande intresse som de som interagerade med BRP-webbplatser.

(c)           Även utveckla aggregerad analys- och affärsinformation som gör det möjligt för oss att driva, skydda, fatta välgrundade beslut och rapportera om vår verksamhets resultat.

 

5.            HUR LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som BRP har samlat in kan överföras till ett begränsat utbud av tredje parter. I sådana fall lämnar vi ut dina Personuppgifter till dessa agenter eller underleverantörer men endast för att de ska kunna utföra tjänster på BRP:s vägnar och enligt anvisningar från BRP och i enlighet med denna sekretesspolicy.

Informationen delas på ett säkert sätt och med ett konsekvent säkerhetsprotokoll mellan BRP och tredje part. När BRP delar information med andra parter säkerställer vi att de endast använder dina Personuppgifter för de syften för vilka den tillhandahölls i enlighet med denna sekretesspolicy.

De typer av tredje parter som vi delar information med är: 

●                    BRP-dotterbolag och filialer.

●                    Utvalda marknadsföringsbyråer, inklusive call-centers som genomför marknadsföringskampanjer på BRP:s vägnar.

●                    Auktoriserade BRP-återförsäljare och BRP-distributörer.

●                    Tryckerier.

●                    Rekryteringsbyråer (endast med avseende på uppgifter som samlas in i samband med rekryteringen).

●                    Även alla tredje parter som är auktoriserade av oss eller av dig för att behandla Personuppgifter för de syften som anges i denna sekretesspolicy.

BRP kan även avslöja och/eller överföra Personuppgifter till en tredje part i händelse av föreslagna eller faktiska köp, försäljning (inklusive likvidation, realisering, avskärmning eller återanvändning), leasing, sammanslagning, företagsfusion, samriskföretag, strategiskt partnerskap eller någon annan typ av förvärv, avyttring, överföring, transport eller finansiering av hela eller någon del av BRP eller någon av verksamheterna eller tillgångarna eller andelarna i BRP eller en division därav så att du kan fortsätta att få samma produkter och tjänster från tredje part.

Vi kan också avslöja icke-personlig information under ett antal omständigheter inklusive, men inte begränsade till, de omständigheter som identifierats ovan.

 

6.            BRP:S RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

BRP använder dina Personuppgifter såsom beskrivs ovan per tillåtelse enligt de olika sekretesslagarna i de länder där vi är verksamma. Som sådan kommer BRP att fortleva följande praxis i den utsträckning som tillåts i tillämpliga sekretesslagar:

●                    BRP har fått ditt samtycke.

●                    Det är nödvändigt för utförandet av ett kontrakt.

●                    BRP har en juridisk skyldighet att behandla dina Personuppgifter.

●                    Det finns ett avgörande intresse för en registrerad person.

●                    En uppgift utförs i allmänhetens intresse.

●                    Och om det finns ett legitimt intresse för BRP att behandla dina Personuppgifter utom när sådant intresse åsidosätts av dina grundläggande rättigheter och friheter. 

BRP förbehåller sig rätten att lämna ut Personuppgifter till tredje part om lagstiftning, bestämmelser, husrannsakningsorder, stämning eller domstolsbeslut så kräver eller bemyndigar oss att göra detta.

 

7.            HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Dina Personuppgifter bevaras endast så länge som det behövs för det syfte för vilket vi har erhållit dem och för alla andra tillåtna underordnade ändamål. Om information behövs för mer än ett syfte kommer vi att behålla den till slutdatumet för syftet med den längsta varaktigheten. Vi kommer dock att avbryta all användning av information för ändamål med tidigare slutdatum så snart dessa datum nås.

Dina uppgifter förvaras säkert och åtkomsten är strängt begränsad till endast de personer som behöver använda dem för det relevanta ändamålet.

Lagringstiderna baseras på affärsbehov och dina uppgifter som inte längre behövs anonymiseras irreversibelt eller förstörs på ett säkert sätt.

 

8.            COOKIE POLICY

Vad är en cookie?

En cookie är en liten text-fil som placeras på din dator när du besöker en webbplats. De skapas normalt när en ny webbplats läses in.

Cookies lagrar icke-personlig information på din dator för att hantera din webbplatsupplevelse såsom din typ av webbläsare. De är utformade för att innehålla en liten mängd data som är specifika för en viss användare och webbplats för att tillåta levererade webbsidor att anpassas till en viss användare eller vissa sidor för att innehålla något skript som tar hänsyn till informationen i en cookie och den kan därför föra information från ett besök på webbplatsen (eller relaterad webbplats) till nästa. Cookies kan även lagra preferensinformation för att anpassa din webbplatsupplevelse. De flesta webbläsare låter dig hantera cookies via inställningarna.

Vi använder cookies för att hantera BRP:s webbplatser och e-postprogram.

Cookies och annan spårningsteknologi som används på BRP:s webbplatser

Nödvändiga cookies

Alltid aktiva – dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. De reagerar på åtgärder som du har utfört som exempelvis inloggningar, språkinställningar, webbläsarinställningar och automatiskt ifyllda formulär. Du kan ange att webbläsaren ska meddela dig när cookies används eller om du vill blockera dem. Tänk dock på att vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar om du blockerar dessa cookies.

Facebookpixel

Dessa cookies används av BRP och Facebook för att mäta, bygga och expandera målgruppen för Facebook-annonser. Den fungerar så att den unikt identifierar användarens webbläsare och enhet och ser till att BRP visar annonskampanjer på Facebook för användare som skulle ha intresse för sådana annonser. Det baseras på en analys av det innehåll som användaren interagerar med.

Marknadsföringscookies

Dessa cookies används av BRP och tredje parter för att skapa en profil med dina intressen, visa dig relevanta kommunikationer samt för att förstå resultatet för annonseringen. De loggar information såsom webbläsare och enhetsidentifierare, antal unika besökare, antal klick på annonser och mest nyligen laddade sidor. De används också för att skapa konsumentprofiler, inklusive annonsvisning baserat på produkter som visas eller åtgärder som användare vidtar på BRP:s webbplatser. Om du inaktiverar cookies kommer du inte att få någon riktad marknadsföring via olika webbplatser.

Omriktnings-, beteende- och statistikcookies

Dessa cookies används av BRP och tredje parter för att skapa målgrupper bestående av listor av användare som har varit inne på och använt BRP:s webbplatser på specifika sätt. Dessa cookies innehåller inga identifierare och samlar inte Personuppgifter av något slag.

Dina cookieinställningar

Du kan när som helst helt inaktivera vissa eller alla cookies i webbläsarens avancerade inställningar. Se https://cookies.insites.com/disable-cookies/ för mer information om hur man inaktiverar cookies

Transparenta GIFs

Transparenta GIFs (t.ex. webbsignal, webbugg eller pixeltaggar) är små grafikinlägg med en unik identifierare, liknande funktionen som cookies. Till skillnad från cookies är transparenta GIFs inbäddade osynligt på webbplatser och inte lagrade på din hårddisk.  Dessa "bilder" laddas automatiskt till din webbläsare/enhet när du besöker vår webbplats eller öppnar ett e-postmeddelande i html-format från oss, varigenom vi meddelas om att en viss sida har besökts eller om ett e-postmeddelande öppnades. Transparenta GIFs tillåter oss att registrera enkla användaråtgärder relaterade till våra webbplatser och e-postkommunikation som mottagits från oss, för att hjälpa oss att avgöra användningen och effektiviteten hos vår webbplats och kommunikation. Vi kan använda transparenta GIFs för att spåra våra besökares aktiviteter, hjälpa oss att hantera innehåll och sammanställa statistik om användning. Vi och våra tredjepartsleverantörer kan också använda transparenta GIFs i HTML-e-postmeddelanden till våra kunder för att hjälpa oss spåra svarsfrekvensen, identifiera när våra e-postmeddelanden ses och spåra om våra e-postmeddelanden vidarebefordras. Dessa kan blockeras antingen genom att använda en tredjepartsapplikation såsom Ghostery (https://www.ghostery.com), eller, i fall av e-postmeddelanden, genom att ändra dina inställningar för att förhindra att bilder laddas ned (där din e-postklient har stöd för denna funktion).

Tredjepartsanalys.

Vi använder automatiserade enheter och applikationer såsom Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245) (gå hit för att välja bort (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Vi använder även tjänster som gör det möjligt för oss att bättre förstå våra användares behov och optimera vår plattform och användarens upplevelse. Dessa tjänster använder cookies och annan teknik för att samla in data om våra användares beteende (genom att spåra hur mycket tid användarna spenderar på vilka sidor, vilka länkar användare valde att klicka på, vad användare gillar eller inte) och deras enheter (särskilt enhetens IP-adress (fångas och lagras endast i anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), föredraget språk som används för att visas på vår webbplats). Denna information lagras i en pseudo-anonym användarprofil och den kommer inte att användas för att identifiera enskilda användare eller för att matcha den med ytterligare data om en enskild användare.

 

9.            HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

BRP vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att Personuppgifter som samlas in från dig skyddas mot förlust och otillbörlig åtkomst. Detta skydd gäller i relation till information som lagrats både i elektroniskt format och pappersformat. Åtkomsten till dina Personuppgifter är begränsad till fysiska personer med ett affärsbehov som motsvarar ändamålet för vilket uppgifterna tillhandahölls. BRP använder dessutom generellt accepterad informationssäkerhetsteknik, exempelvis brandväggar och åtkomstkontrollrutiner, för att skydda Personuppgifter mot förlust och otillbörlig åtkomst.

Där vi använder tjänsteleverantörer som kan ha tillgång till dina Personuppgifter kräver vi att de har sekretess- och säkerhetsstandarder som är jämförbara med vår. Vi använder kontrakt och andra åtgärder med våra tjänsteleverantörer för att upprätthålla sekretess och säkerhet för dina Personuppgifter och för att förhindra att de används för något annat syfte.

Internationell överföring av Personuppgifter

När du delar information med tredje parter i enlighet med denna sekretesspolicy kan dina o överföras till länder där lagar om dataskydd ger en lägre skyddsstandard för dina Personuppgifter än jurisdiktionen där du är bosatt, inklusive USA. Vi är mycket noggranna när det gäller att skydda dina Personuppgifter och har inrättat adekvata mekanismer för att skydda dem när de överförs internationellt. Vi överför dina Personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter skyddas i tillräcklig omfattning av alla tredje parter som har tillgång till dem. Observera att när dina Personuppgifter överförs utanför ditt hemland kommer de att omfattas av lagarna i den jurisdiktion där de är belägna.

För Personuppgifter som involverar EU-medborgare kommer överföringar av Personuppgifter utanför Europeiska unionen att granskas noggrant innan överföringen för att säkerställa att de faller inom de gränser som fastställs i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679. Detta beror delvis på Europeiska kommissionens bedömning av huruvida skyddsåtgärderna för Personuppgifter som är tillämpliga i mottagarlandet är tillräckliga och detta kan förändras över tid.

 

10.          LÄNKAR TILL TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

Våra webbplatser kan erbjuda länkar till tredje partes webbplatser. Du bör vara medveten om att de som driver de webbplatser som det finns länkar till på vår webbplats också kan samla in dina personuppgifter (inklusive information som genereras via användning av cookies) när du besöker deras webbplatser via en länk. BRP påtar sig inget ansvar för hur sådana tredje parter samlar in, använder eller lämnar ut dina Personuppgifter. Därför är det viktigt att du bekantar dig med deras sekretesspolicyer innan du tillhandahåller dem dina Personuppgifter.

 

11.          SKYDD AV BARNS INTEGRITET

BRP:s webbplatser är inte riktade mot eller avsedda för att användas av barn. Vi samlar inte medvetet in Personuppgifter från barn under 16 år. Barn under 16 år får inte registrera sig eller tillhandahålla BRP någon personlig identifierbar information utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare.

 

12.          ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

BRP förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar i denna sekretesspolicy. Sekretesspolicyn publicerad via denna webbplats ska anses vara den sekretesspolicy som gäller och datumet högst upp på sekretesspolicyn kommer att uppdateras för att återspegla ikraftträdandet. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum kontrollerar denna webbplats för att informera dig själv om eventuella ändringar i denna sekretesspolicy.

 

13.          DINA RÄTTIGHETER TILL DINA PERSONUPPGIFTER

fråga BRP vilka personuppgifter vi har om dig och be oss att korrigera dem om de inte stämmer,

Du kan be oss sluta skicka kommersiell kommunikation. Det enklaste sättet att göra det är att dra tillbaka ditt samtycke vilket du kan göra när som helst. Antingen genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av nyhetsbrev och kommersiell kommunikation eller genom att skicka ett e-postmeddelande, skriva till eller ringa oss via kontaktinformationen nedan. Observera dock att när du gör det drar du tillbaka ditt samtycke från att ta emot kommersiell kommunikation från BRP men du kan fortfarande fortsätta att ta emot kommersiell kommunikation från återförsäljarna och distributörerna som har sin egen oberoende hantering av samtycke.

Du kan be oss att helt sluta behandla dina Personuppgifter och/eller radera dem från vår databas. Observera att varje begäran om att stoppa behandlingen av dina Personuppgifter eller att de raderas från vår databas inte kommer att vara tillämplig när BRP har skyldigheten att kommunicera med dig för hälsorelaterade eller säkerhetsrelaterade frågor såsom säkerhetsåterkallande eller garantifrågor angående dina BRP-produkter.

För någon av dina förfrågningar kan BRP kräva relevant information eller uppgifter för att korrekt verifiera dig.

Du kan hjälpa oss se till att dina Personuppgifter är korrekta genom att meddela oss om några uppgifter har ändrats. Om du har några frågor om BRP:s sekretesspolicy eller ett klagomål om vår användning av dina Personuppgifter, inklusive vår användning av tjänsteleverantörer utanför din hemvistjurisdiktion, kan du kontakta vår dataskyddsansvarige på något av följande sätt:

E-post: privacyofficer@brp.com

POST: Bombardier Recreational Products Inc.
Attention: Legal Services
726, St-Joseph Street
Valcourt, Quebec
J0E 2L0
Kanada

Vi strävar efter att i samråd med dig uppnå en rättvis lösning på alla klagomål på, eller farhågor om, vår användning av dina Personuppgifter. Om du ändå anser att vi inte har kunnat hjälpa dig med ditt klagomål eller problem kan du ha rätt att lämna in ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten (om det finns en sådan) eller tillsynsmyndigheten i ditt land.

Vi åtar oss att arbeta med dig för att uppnå en rättvis lösning på alla klagomål eller problem du har angående vår användning av dina personuppgifter. Om du ändå anser att vi inte har kunnat hjälpa dig med ditt klagomål eller problem kan du ha rätt att lämna in ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten (om det finns någon sådan) eller tillsynsmyndigheten i ditt land.