SÄKERHETSINFORMATION

CAN-AMS TREHJULIGA MOTORCYKLAR ÄR OLIKA – DE KRÄVER SPECIELLA FÄRDIGHETER OCH KUNSKAP. ATT VETA INNAN DU KÖR

För att lära känna bilen ännu bättre, se till att:

  • Gå en förarkurs (om en sådan finns tillgänglig),
  • öva, lär känna reglagen,
  • Skaffa rätt licens.

I annonseringssyfte kan vissa scener som avbildas på denna webbplats omfatta professionella förare och tävlingsförare som utför manövrer eller uppträdanden under idealiska och/eller kontrollerade förhållanden. Försök inte utföra dessa eller andra riskfyllda manövrer om du inte behärskar dem, eller innan du har blivit förtrogen med snöskoterns prestanda och köregenskaper. Följ instruktionerna och varningarna i bruksanvisningen samt fordonets säkerhetsmärkningar. Titta på säkerhets-DVD:n med viktig säkerhetsinformation och råd om ditt fordon och hur du förebygger olyckor. Om du inte efterlever varningarna eller om du kör på ett olämpligt sätt riskerar du allvarlig skada och till och med dödsfall. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. Gå igenom och följ alla instruktioner och allt säkerhetsmaterial. Följ gällande lagar och bestämmelser. Använd alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Kom ihåg att körning och alkohol eller andra droger aldrig hör ihop.