VISA TEKNOLOGIER ÖPPNAR PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD

HÄMTA DOKUMENTATIONEN OCH KÄLLKODEN FÖR PROGRAMMET MED ÖPPEN KÄLLKOD SOM FINNS I CAN-AMS SKÄRMTEKNIK.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ®, TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Kör på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Följ gällande lagar och bestämmelser. Var alltid uppmärksam på vägen och använd inte BRP Connect-funktionerna under förhållanden som kan påverka din eller andras säkerhet. Denna teknik ersätter inte uppmärksam körning och kräver kompatibilitet hos enheten, operativsystemet och mobilapparna. Använd alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Kom ihåg att körning inte är förenligt med alkohol eller droger. BRP förbehåller sig rätten att när som helst dra in eller ändra specifikationer, priser, utförande, egenskaper eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida. Fordonets prestanda kan variera beroende på väder, temperatur, höjd över havet, förarens skicklighet samt förarens och passagerarens vikt. Besök canamspyder.com.