Europaparlamentets och rådets direktiv om körkort infördes i alla medlemsländer från och med den 19 januari 2013. Det medförde följande förändring: behörighet att framföra fordon som beviljats eller förvärvats före den 19 januari 2013 kvarstår. Som en följd av det finns olika scenarier där det är tillåtet att köra Can-Am On-Road-fordon, se nedan.

MED BILKÖRKORT (B)

Om du fick ditt bilkörkort (B) före den 19 januari 2013 får du köra Can-Am On-Road-fordon var som helst i EU.

Om du fick ditt bilkörkort (B) efter den 19 januari 2013 får du köra Can-Am On-Road-fordon i Sverige från 21 års ålder.

MED MOTORCYKELKÖRKORT (A)

Du får köra Can-Am On-Road-fordon med motorcykelkörkort (A) i Sverige och var som helst i EU från 21 års ålder.

Om du är osäker på om du får köra Can-Am On-Road-fordon kan du kontrollera med de lokala myndigheterna vilket körkort som krävs för att köra en "trehjulig motorcykel med mer än 15 kW nettoeffekt", eller se vilka rättigheter ditt körkort ger i EU-direktivet om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort här.