Vilken typ av bränsle behöver mitt Can-Am-fordon?

Det bästa är alltid att läsa instruktionsboken till din Can-Am för bränslespecifikationer för din modell och motor. För Spyder-modeller gäller att de fungerar med högsta potential och bästa prestanda på 98-oktanig bensin utan etanol.

Ingenting skadas om du använder 95-oktanig bensin som har en maximal etanolhalt på 10% (E10), men fordonet presterar inte enligt dess fulla potential. Ryker-modeller fungerar bra med 95-oktanigt bränsle. Använd INTE E15 eller bränsle med mer än 10% etanol i något fritidsfordon eftersom detta skadar motorn.

 

Att använda E10-etanolbränsle kan fungera, men om det lämnas kvar i bränsletanken och i systemet kan det leda till problem på sikt. Normalt är det inte bra att lämna kvar etanolbränsle i din Can-Am Spyder eller Can-Am Ryker i mer än 30 dagar. Orsaken till det är etanolbränslenas vattenabsorberande natur och etanolets korroderande egenskaper.

Om du vill använda bränsle med etanol kan du tillsätta bränslestabilisator om du tänker lämna kvar bränslet i tanken längre än 30 dagar. Om fordonet ska långtidsförvaras är det i stort sett obligatoriskt att behandla bränslet med lämplig tyngre dosering av stabilisator för att undvika problem när fordonet sedan ska startas och användas igen.

 

NÅGRA TIPS VID TANKNING:

 • Se till att du tankar på en väl ventilerad plats, långt från öppna lågor, gnistor och rökare!
 • Sitt inte kvar på fordonet när du tankar. Om tanken fylls snabbt och spiller över vill du inte få bränsle på dig eller på kläderna, så det är alltid bäst att stå bredvid fordonet medan du tankar.
 • Fyll aldrig tanken ända upp, den har utformats specifikt för att ha ett visst ”topputrymme” eller luftvolym högst upp för att tillåta expansion av bränslet vid temperaturförändringar. Om du fyller på för mycket och bränslet värms upp ökar bränslevolymen och det överflödiga bränslet släpps ut genom en luftventil, vilket är ett slöseri och skadligt för miljön.

Alla dina frågor besvaras

Visa alla frågor
 • VAR HITTAR JAG INSTRUKTIONSBOKEN?

  VAR HITTAR JAG INSTRUKTIONSBOKEN?  LÄS MER
 • Vilken klädsel rekommenderas för att köra 3-hjulig motorcykel?

  Vilken klädsel rekommenderas för att köra 3-hjulig motorcykel?  LÄS MER
 • Hur man vinterförvarar en Can‑Am Ryker eller Spyder

  Hur man vinterförvarar en Can‑Am Ryker eller Spyder  LÄS MER

Hittar du inte det du letar efter?

Om du fortfarande inte hittar det du söker, kontakta din lokala återförsäljare eller kontakta oss här!